Eliminació de documentació segons les taules d'Avaluació documental

Cerca al Blog de l'Arxiu

E.g., 05/10/2021
E.g., 05/10/2021
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres 06 Març, 2020

Una de les funcions de l'Arxiu és la d'avaluació de la documentació, és a dir, decidir - segons la normativa estaberta i dictaminada per la CNAATD- , quina és aquella documentació que pot ser destruïda i quina s'ha de conservar de manera permanent. Aquest any 2020 s'ha procedit a l'eliminació de 247 metres lineals, seguint el procediment establert legalment i notificant-se degudament a l'òrgan competent (CNAATD).

La documentació destruïda s'ha inclós al registre d'eliminacions de l'Arxiu Municipal de Reus.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.