Jornades de Patrimoni Documental 2020: Actuacions en matèria de conservació del patrimoni documental municipal. Un exemple de preservació i contextualització documental

Cerca al Blog de l'Arxiu

E.g., 16/09/2021
E.g., 16/09/2021
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Fons Municipal Reus, ref 8282
Diumenge 11 Octubre, 2020

Un dels documents que es van restaurar en el marc del projecte de preservació i conservació del patrimoni documental municipal, va ser el del document que ens explica que el pintor Joan Illes (o també anomenat en el text Cesilles), reconeix haver rebut 100 florins d'or d'Aragó per part dels jurats de Reus i en nom de la vila dels 330 que havia de costar l'elaboració d'un retaule sota la invocació de Sant Pere a l'església de Reus. En ell, el pintor barceloní expressa el seu compromís que acabarà l'obra i ofereix diverses seguretats per tal de gararntir-ne l'execució. El document data de 28 d'abril de 1383.

Hem de contextualitzar aquest document relacionant-lo amb un altre, concretament del 16 de març de 1382 - també conservat a l'Arxiu-  on consta que els jurats de Reus, juntament amb els sagristants de Sant Pere, encarreguen el retaule al pintor barceloní. En aquest document s'especifica com ha de ser aquest retaule, el preu de l'encàrrec  i el termini d'entrega.

L'historiador Ezequiel Gort, en el seu estudi Sant Pere i el campanar. La construcció i les transformacions de l'edifici de la Prioral reusenca (Carrutxa, 2008), en el capítol dedicat a les confraries i les capelles esmenta la suposada localització d'aquest retaule: "La primera capella que es concedí sembla que fou la dels carreters o traginers, en atenció al seu treball en l'obra de l'església. El Consell els hi havia promès i, el 23 de gener de 1513, els oferí la possibilitat de triar la que volguessin. Els mestres de cases també deurien poder triar ben avit la seva capella, perquè la bastiren al presbiteri, al costat mateix de l'altar major, i hi fou dins al 1577. Aquest any, i a causa de la construcció  del nou retaule de l'altar major, que els tapava el porpi, els confrares de Sant Josep - els mestres de casa i els fusters - demanaren que se'ls concedís la capella de Sant Pere "lo vell". Es tractava de la capella on es guardava l'antic retaule major - que ja era a l'església antiga i que després fou al presbiteri fins que s'hi instal·là el segon retaule. Era la capella que avui és dedicada a la Sagrada Família, és a dir, la situada entre la del Santíssim i la de Jesús a la columna." (pàg 74).

Gort, en el mateix estudi, també fa referència al document de 16 de març de 1382 en el qual es fa l'encàrrec i s'especifica com havia de ser el retaule. Joan Illes havia presentat prèviament una traça: "consistia en un retaule de tres alnes i un pam d'ample per altre tants d'alçada, i era format per dotze quadres que historiaven la vida del sant (...). pàg 29

Fons Municipal Reus, ref 8282

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.