Es constitueix una associació publicoprivada per impulsar amb fons Next Generation la comunitat energètica del polígon Agro-Reus

Cerca al Blog de Next Generation

E.g., 28/01/2023
E.g., 28/01/2023
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Roda de premsa Comunitat energètica Agro-Reus
Roda de premsa Comunitat energètica Agro-Reus
Roda de premsa Comunitat energètica Agro-Reus
Dijous 17 Març, 2022

L’Ajuntament de Reus ha impulsat recentment la constitució de l’Associació Comunitat Energètica del polígon Agro-Reus amb participació municipal i d’empreses privades per impulsar amb fons Next Generation el projecte de comunitat energètica al polígon Agro-Reus. La comunitat aprofitarà les cobertes d’edificis públics i privats per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques que podran subministrar energia als edificis municipals i a les empreses instal·lades al polígon. Es tracta d’un projecte que davant l’alça dels preus de l’energia i la dependència de fonts no renovables, aposta per l’autoconsum i la generació d’energia elèctrica d’origen renovable, i respectuosa amb el medi ambient, proporcionant a les empreses que hi participen la possibilitat de disposar d’energia a costos assumibles. Tanmateix, l’associació preveu la comercialització dels excedents de producció a través de la comercialitzadora municipal Reus Energia.

L’Associació Comunitat Energètica del polígon Agro-Reus s’ha constituït inicialment amb dues empreses municipals, Reus Serveis Municipals i Redessa, i tres empreses ubicades al polígon: Ascensores Omega Tarraco; Serveis i Administracions Masergrup i Setier. També s’està treballant perquè s’ho incorpori properament Reus Transport. El pla pilot està obert a la incorporació de noves empreses.

La constitució de l’associació ha estat un requisit imprescindible per presentar el projecte a la segona convocatòria del “Programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunicades energéticas (CE Implementa)” de  l’Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.  El finançament Next Generation permetrà donar impuls a la comunitat energètica i contribuirà a impulsar noves actuacions en l’àmbit de l’aposta municipal per les energies renovables.

La inversió total en el projecte és de 4.411.532,28 € dels quals 3.626.264,92 € són subvencionables. L’ajut sol·licitat correspon al 55% del cost del projecte (1.994.445,70 €).

Aquest projecte s’emmarca en l’eix d’actuació del govern municipal en relació a la descarbonització del municipi, un objectiu que es concreta en diferents àmbits de treball: des de la generació amb energies renovables fins a l’electrificació de la mobilitat, passant per l’eficiència energètica i l’impuls de l’hidrogen verd.

"Davant l’alça dels preus de l’energia i la dependència de fonts no renovables, l’Ajuntament de Reus aposta per l’autoconsum, l'energia renovable i l'energia a costos assumibles per les empreses que hi participen. Es tracta d'un projecte de futur", ha manifestat l'alcalde, Carles Pellicer. 

“En aquests moments, amb el context actual de preus de l’energia, el projecte suposa una acció directa per contribuir a la sostenibilitat i resiliència del teixit econòmic local, que pel seu caràcter pilot pot obrir camí per al futur”, ha explicat el regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio.

Funcionament de la comunitat

Els membres de la comunitat (empreses municipals o empreses) cediran les teulades dels seus edificis per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per un període de 10 anys. Hauran de finançar les instal·lacions fotovoltaiques que s’ubiquin a les teulades aportant els fons necessaris a l’associació, i en el moment en què l’excedent de l’energia generada es comercialitzi en rebran el benefici que correspongui de manera que amb això i l’estalvi en consum propi els permeti recuperar la inversió i obtenir una rendibilitat raonable.

Els membres de la comunitat que disposin de coberta es poden reservar una part de l’energia generada per a autoconsum. Els que no disposin de teulada, tindran dret a consumir energia en modalitat d’autoconsum compartit a un preu menor que el de la xarxa.

La comercialitzadora municipal Reus Energia compraria l’excedent d’energia generada que es destinaria, en un inici, al propi consum municipal.

Com a línies de continuïtat, es preveu que en el futur la comunitat pugui impulsar altres projectes orientats a la transició energètica justa i inclusiva, per exemple al voltant de la mobilitat elèctrica i l’hidrogen verd. També es preveu que la comunitat es pugui estendre a la resta de polígons del municipi, i també a la ciutadania.

Potencial de generació

El pla pilot del projecte inclou un nucli inicial de 23 instal·lacions solars fotovoltaiques als teulats del polígons.

Els valors de producció sobre el total de 23 instal·lacions fotovoltaiques inclosos al projecte pilot són els següents:

            Potència pic                                       4.439,435 kWp

            Potència nominal                               3.915 kW

            Generació anual                                5.894 MWh

El potencial total de generació del polígon s’estima en més de 20MWp tenint en compte només les teulades existents.

Enllaços d'interès

Next Generation EU

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es

 Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

https://planderecuperacion.gob.es/

Next Generation Catalonia

http://economia.gencat.cat/web/.content/20_departament_gabinet_tecnic/arxius/pla-recuperacio-europa/next-generation-catalonia.pdf

Roda de premsa Comunitat energètica Agro-Reus
Roda de premsa Comunitat energètica Agro-Reus
Roda de premsa Comunitat energètica Agro-Reus

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.