Junta de Govern Local 18/09/2015

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 27/10/2020
E.g., 27/10/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 18/09/2015

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,


Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 18 de setembre a les 12:00 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Informació de l’Alcaldia

3. Gestió Econòmica i Pressupostària: Donar compte dels Decrets del Regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals, núm. 7639; 7793; 8115; 8248; 8544; 8798; 9318 i 9473, en relació a l’aprovació de factures, certificacions d’obres, serveis i subministraments.

4. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del carrer entre el c/ d'Oliver Oliva, 11 i el c/ del Pintor Jaume Segarra, 12-14 (Mas Carpa), en terrenys classificats com a sòl urbà no consolidat.

Assumptes sobrevinguts


Reus, 15 de setembre de 2015


L'alcalde

Carles Pellicer Punyed

Air Jordan

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.