Junta de Govern Local 2005-02-04

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 4/02/2005

>
JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 4 de febrer de 2005 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia.

COMISSIÓ DE SERVEIS PERSONALS

3.- Serveis Socials.- Aprovació de l’encàrrec de gestió de les activitats sòcio-educatives i de lleure incloses als projectes i/o programes del Departament de Serveis Socials municipal a la societat de capital íntegrament municipal "Reus Esport i Lleure, S.A." per al període gener a juliol de 2005.

4.- Benestar.- Adhesió a l’Observatori Europeu "Ciutats i Pobles per a Tothom".

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

5.- Relacions Cíviques.- Aprovació dels preus públics del serveis i activitats dels Centres Cívics Municipals 2on. Quatrimestre curs 2004/05.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

6.- Contractació i Patrimoni.- Aprovació inicial del projecte de les obres d’urbanització de l’entorn de la Caserna de la Guàrdia Urbana i del Carrer Serra Pàmies.

7.- Patrimoni del Sòl.- Aprovació del Conveni de fixació de preu just de mutu acord del dret d’arrendament del pis tercer, porta segona de l’immoble situat al C/ del Vidre, núm. 2, afectat per nou equipament del PGOU (Capsa Gaudí).

8.- Gestió Urbanística.- Aprovació definitiva del Projecte de compensació de l’àrea 4.28 "c/ La Selva del Camp", promogut per HABITATGES DEL CAMP, SL.

9.- Gestió Urbanística.- Aprovació definitiva del Projecte de compensació de l’àrea 4.32 "Colònies Cros" (C), promogut per PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CARAVISTA-98, SL.

- Assumptes sobrevinguts.

Reus, 3 de febrer de 2005

L’alcalde

Lluís Miquel Pérez Segura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.