Junta de Govern Local 2005-05-20

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 20/05/2005

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 20 de maig de 2005 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació de l’Alcaldia.

3.- Moció de l’Alcaldia. Encarregar a INNOVA l’anàlisi de la millor fórmula per a l’execució de diversos projectes inclosos en el PAM.(reparació paviment central passeig Mas Abelló i projecte i urbanització plaça del Canal).

4.- Moció de l’Alcaldia. Convenis de col·laboració amb INNOVA per a l’execució de distintes actuacions. ( Capsa Gaudí, Urbanització carrer Serra Pàmies, urb. Parc Urbà Bellisens i Mas Juroca ( fases I i II) i equipaments).

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

5.- Contractació i Patrimoni.- Desestimar el recurs de reposició interposat contra l’aprovació definitiva del projecte de les obres de pavimentació i serveis al Passatge Mare de Déu de Misericòrdia.

6.- Contractació i Patrimoni.- Declarar la caducitat del procediment d’aprovació del projecte de les obres de millora de l’accés de la carretera C-14 de Salou a Ponts p.k. 2320 T.M. de Reus.

COMISSIÓ DE SERVEIS GENERALS

7.- Intervenció. Aprovació de la relació de factures.

- Assumptes sobrevinguts.

Reus, 19 de maig de 2005

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.