Junta de Govern Local 2006-05-12

Cerca ordre del dia de la Junta de Govern Local

E.g., 02/12/2020
E.g., 02/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Divendres, 12/05/2006

DE GOVERN LOCAL

Senyor, senyora,

Us convoco a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, que tindrà lloc el proper dia 12 de maig de 2006 a les 13 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Informació de l’Alcaldia.

3. Moció de l’Alcaldia. Aprovació d’un conveni de col·laboració amb INNOVA.

4.- Moció de l’Alcaldia. Al·legacions al projecte de PTSEC.

COMISSIÓ DE SERVEIS TERRITORIALS

5. Assessoria Jurídica. Creació de tres noves llicències de servei urbà de taxi de Reus, de les quals una serà per a vehicle adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, aprovació de plec de clàusules per a la seva adjudicació i convocar concurs públic.

6. Gestió Urbanística. Recepció definitiva de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions del Pla parcial del sector B.2 “Camí vell de Castellvell”.

7. Gestió Urbanística. Recepció definitiva de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions del Pla de millora urbana de l’àrea 3.12 “Fundició Porta”.

8. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Pla parcial urbanístic del sector C.2.b “Ctra. d’Alcolea”, formulat per la Junta de Compensació.

9. Gestió Urbanística. Aprovació inicial del Pla especial d’assignació d’usos al sistema d’infraestructures de serveis tècnics a la Partida Mas Calbó al terme municipal de Reus, promogut per CONTENEDORES REUS, SA.

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Reus, 11 de maig de 2006

L’alcalde

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.