Aprendre català a Reus

Política lingüística

Mas Vilanova, seu del Centre de Normalització Lingüística

La Regidoria d’Ensenyament i Política Lingüística té les competències en matèria de llengua i vetlla per l'aplicació correcta del Reglament per a l'ús de la llengua catalana (RULC) a l'Ajuntament.

D'una banda, fa l’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de política lingüística; de l'altra, en col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura, s'encarrega de l’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania, els col·lectius, les entitats, les associacions, les empreses, les organitzacions i les institucions en relacióamb la mateixa matèria.

La política lingüística municipal es treballa des de tres eixos diferenciats, l’assessorament, la formació i la dinamització:

1. L’assessorament: el Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL) s’adreça al personal de l’Ajuntament de Reus i dels seus organismes autònoms i empreses municipals. El SAL està ubicat al c. de Rosselló, 2-8, baixos, 43201 Reus, tel.: 977 010 048 - fax: 977 010 219 -  sal@reus.cat

2. La formació: atenció i planificació de l’oferta formativa anual i específica del personal de l’ajuntament i dels cursos adreçats a la població autòctona, estrangera i nouvinguda

-Oferta formativa del Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura.

-Oferta formativa de l’Òmnium Cultural del Baix Camp.

3.La Dinamització

 Projectes i actuacions:

10è Premi d'Idees per Promoure l'Ús del Català

CINC. Cinema infantil en català

Campanya de Nadal

Voluntariat per la llengua: www.vxl.cat

Ple Institucional i Social per al Foment de l’Ús de la Llengua Catalana al Camp de Tarragona.

El Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura, amb participació municipal, ofereix cursos de català de diferents nivells per a persones adultes i assessorament lingüístic a empreses i entitats, a més de dur a terme actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana. Aquest organisme té la seu al Mas Vilanova.

Centre de Normalització Lingüística. Edifici de Mas Vilanova
Carrer de l'Àliga de Reus, 1 Mas Vilanova
Tel. 977 128 861

Tipus de finançament: centre públic

Centre de Normalització Lingüística. Edifici de Mas Vilanova