Polítiques de participació

La participació dels ciutadans és un eix clau en el desenvolupament de la ciutat. Els centres cívics actuen de dinamitzadors de la participació però també es busca la intervenció ciutadana en la configuració de projectes que dissenyen el futur del territori i en la gestió del dia a dia de la ciutat. És el cas del Pla d’Ordenació Urbanística o el Reglament de Participació Ciutadana, que s’obren a la participació a través de processos específics.

Processos participatius

Són mecanismes que permeten promoure la proximitat i la coresponsabilitat dels ciutadans i ciutadanes de Reus, així com el seu paper actiu en els afers de la ciutat. Els processos participatius possibiliten que la ciutadania participi en la presa de decisions que acaben definint les polítiques públiques.

Consells Municipals

Els òrgans de participació més directes són els consells municipals, estructurats en funció de temàtiques i col·lectius i integrats per entitats i persones representatives de cada àmbit. 

Els consells municipals existents són:

 • Consell Municipal de Serveis socials
 • Consell Municipal del Medi Ambient
 • Consell Escolar Municipal
 • Consell Municipal de Polítiques de Gènere
 • Consell Municipal de la Discapacitat
 • Consell Municipal de l’Esport
 • Consell d'Infants de la Ciutat de Reus
 • Consell Municipal de la Gent Gran
 • Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
 • Consell Municipal de Joventut
 • Consell Municipal de Salut.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.