Protecció de la salut

El Departament de Salut Pública realitza també accions de 'Promoció de la Salut'. Tot seguit us en detallem el llistat.

Accions relativa a les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Presentació: 'Informem dels al·lèrgens alimentaris als consumidors' (PDF)

Tots els titulars minoristes del sector alimentari que hagueu d'elaborar el vostre Pla d'al·lèrgens, podeu consultar els següents enllaços amb informació addicional i la normativa vigent.

Guia breu d'informació alimentària

Els al·lèrgens alimentaris a la restauració col·lectiva

Reglament (UE) 1169/2011, de 25 d’octubre, sobre la informació facilitada al consumidor

Accions relatives a la legionel·losi

Des de Salut Pública es realitzen accions per al coneixement i la prevenció de la legionel·losi. Aquí trobareu una 'Guia per elaborar. Programa d'autocontrol de la legionel·losis en establiments amb instal·lacions amb risc menor de tenir-la', i un enllaç al tràmit que s'ha de realitzar per notificar les 'Torres de refrigeració i condensadors evaporatius'.

Accions relatives als equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines

  • Equipaments públics i llocs habitats

Es realitza la inspecció i control sanitari de tots aquells punts que per denúncia es demana intervenció, com per exemple habitatges amb problemes d’insalubritat, solars i/o punts d’acumulació de brutícia dins la zona urbana etc.

  • Piscines

Es realitza la inspecció i control sanitari de les piscines de Reus que donen servei a tercers. Quan una piscina obre per primera vegada o comença la temporada ha de demanar l’autorització sanitària de funcionament amb el següent tràmit.

Salut Pública informa sobre la normativa que han de complir les piscines comunitàries o d'ús públic. Consulteu les novetats en la normativa que és d'aplicació.

Accions relatives a les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Els establiments que apliquen aquestes tècniques han de seguir practiques correctes i estar autoritzats pel Ajuntament. Per aconseguir l'autorització cal que es realitzi el següent tràmit.

Accions relatives a la higiene alimentària

Són els titulars dels establiments els responsables de complir les normes i portar a terme els autocontrols per garantir aquesta seguretat i higiene en els aliments. L’Ajuntament de Reus té la responsabilitat de vetllar perquè els operadors alimentaris en l’àmbit minorista compleixin la normativa vigent i així garanteixin la innocuïtat i salubritat dels aliments elaborats i/o comercialitzats a la ciutat. Intervenim en casos d'alertes, toxiinfeccions alimentàries i responem a les denúncies que fan arribar els ciutadans, mitjançant l’OAC,  tant de productes com d'establiments alimentaris amb coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

El control sanitari es realitza a:

  • Establiments alimentaris de venda minorista (supermercats, hipermercats, fleques, carnisseries,...
  • Mercats municipals
  • Establiments de restauració col·lectiva comercial (bars, restaurants, Establiments alimentaris de caràcter temporal com fires i altres esdeveniments ocasionals.

Què cal saber si vull obrir una activitat del sector alimentari (2015)

Guia d'Autocontrols de Seguretat Alimentària (2015)


 

 

Accions de Salut Pública competència del Àrea de Medi Ambient

També es duen a terme accions des de Salut Pública que fan referència a l'àrea de Medi Ambient. Les podeu veure seguint aquest enllaç.


Departament de Salut Pública
C/Ample, 13
Tel. 977 010 040

C/Ample, 13

Departament de Salut Pública

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.