Control de plagues i tinença animals

Vigilància i control de plagues urbanes

Des de l'Ajuntament de Reus portem a terme actuacions destinades a protegir la salut de la població davant els perills i efectes nocius que les aus salvatges urbanes (coloms, estornells i tòrtores i espècies de fauna exòtica) i altres plagues urbanes (rates, paneroles, mosquits, altres insectes, etc.) poden ocasionar.

Les accions es realitzen mitjançant una programació anual o quan hi ha una queixa per part del ciutadà, que es pot fer través de les 'Queixes i suggeriments' i/o a través de l’OAC.

També donem assessorament a particulars i a comunitats de veïns que ho necessitin mitjançant cita prèvia a través de 977 010 074.

«Ajuda'ns a controlar la població de coloms»

Les raons per al control de la població de coloms són múltiples: transmissió de malalties, sorolls, brutícia, desplaçament d’altres espècies, problemes socials i veïnals, deteriorament dels immobles, contaminació de fonts públiques, perills per al trànsit, embussament de canaleres i evacuacions d’aigua o malmesa de l’arbrat, entre altres.

Sota el lema «Ajuda'ns a controlar la població de coloms», aquesta campanya envia dos missatges a la ciutadania: “Evita alimentar-los!” i “Conserva l’espai net”.

Altres campanyes

Cartell "No doneu de menjar als coloms"

Informació mosquit tigre


 

Tinença d'animals domèstics

Recordeu que és obligatori xipar i censar els animals de companyia al municipi de residència, així com notificar la baixa, cessió, canvi de residència, pèrdua o sostracció.

Tenir l’animal censat i xipat, permet recuperar-lo es cas de pèrdua o robatori. Un animal amb xip i inscrit al cens municipal, si es perd a qualsevol lloc d’Europa, es pot localitzar mitjançant l’aplicació de la Generalitat ANICOM.

Tenir el gos censat i xipat permet, també, evitar els abandonaments i el seu patiment; reduir les despeses que generen els abandonaments i el volum de gossos als centres d’acolllida; i permet a la ciutat podrà adaptar-se al nombre d’animals que habiten al municipi.

Hi ha tot un seguit de tràmits relacionats amb la tinença d'animals:

  • Animals abandonats o morts a la via pública: que permet cursar una petició de recollida per part dels serveis municipals d'un animal abandonat a la via pública.
  • Duplicat de xapa identificació animal de companyia: que permet sol·licitar un duplicat de la xapa identificativa per motiu de pèrdua o deteriorament.                    
    Inscripció, modificació i baixa del cens d'animals de companyia: que permet la gestió del cens municipal d'animals de companyia
  • LLicència per tinença d'animals perillosos: per obtenir la llicència per tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos.
  • Nuclis Zoològics: per al registre de nuclis zoològics. 

Podeu accedir tràmits sobre tinença d'animals domèstics en aquest enllaç. 

Campanya No et perdis a favor del xipatge

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.