Salut pública

La salut pública, que es defineix com l'esforç organitzat per la societat per prevenir la malaltia, protegir, promoure i restaurar la salut, i prolongar la vida de les persones, dirigeix les seves actuacions més enllà de l'increment dels serveis assistencials. Encara més, si tenim en compte que gairebé el 50 % de les raons per les quals emmalaltim o morim no depenen dels serveis sanitaris, sinó del conjunt de factors personals, socials i ambientals del lloc on vivim.

Salut Pública de l'Ajuntament de Reus treballa per:

  • Augmentar la transversalitat de la salut pública perquè sigui present entre les accions de les diferents regidories de l’Ajuntament de Reus i altres agents.
  • Empoderar la ciutadania envers la seva salut.
  • Augmentar l’eficàcia i l’eficiència de les actuacions en Salut Pública a la ciutat de Reus. 

Les accions que es duen a terme a salut pública es poden classificar en dos tipus: 
Fitxers relacionats:
Salut Pública
C/Ample, 13
Tel. 977 010 040

La seu de la regidoria de Salut es troba a l’edifici de l’Institut de Puericultura Doctor Frias, més conegut com «La gota de la llet». Aquest edifici sempre ha estat vinculat a la promoció de la salut del municipi.

Adreça: C/Ample, 13

43201 Reus

Salut Pública

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.