Bans

Cerca bans

E.g., 07/06/2021
E.g., 07/06/2021
Dimecres, 26/08/2020
BAN 10/2020 Amb l’inici de la pandèmia originada pel Covid-19, d’acord amb les mesures adoptades pels governs de la Generalitat i de l’Estat per fer front a la crisi sanitària generada per la malaltia i a l’empara de l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de...
[+]
Dissabte, 22/08/2020
BAN 09/2020 Amb l’inici de la pandèmia originada pel Covid-19, d’acord amb les mesures adoptades pels governs de la Generalitat i de l’Estat per fer front a la crisi sanitària generada per la malaltia i a l’empara de l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de...
[+]
Dijous, 18/06/2020
 BAN 08/2020 Actualment, l’estat d’alarma a tot l’Estat i d’emergència a Catalunya provocat per la COVID-19 determina que la ciutat de Reus tingui activat el seu Pla de Protecció Civil Municipal en fase d’emergència. Aquest estat d’alarma es troba a data d’avui en Fase III a la ciutat de Reus en el procés de desescalada en les restriccions a...
[+]
Dimarts, 12/05/2020
Tenint en compte les darreres resolucions adoptades per les autoritats sanitàries, davant la situació actual de l'epidèmia del SARS-CoV-2 i la seva evolució, i amb l'objectiu de reforçar-ne la contenció, i evitar el seu contagi, procedeix en matèria de serveis funeraris adoptar i fer públiques per part de l’Ajuntament de Reus les següents...
[+]
Dilluns, 11/05/2020
Tenint en compte la obligació dels propietaris de solars urbans, periurbans i parcel·les en qualsevol tipus de sòl, que es troben abandonades o no edificades, de mantenir-los en bon estat i en les condicions de seguretat, salubritat, ornament públic i lliure de residus, per evitar el perill d’incendi i la proliferació de rates i insectes,...
[+]
Dilluns, 11/05/2020
BAN 04/2020 Tenint en compte les darreres resolucions adoptades per les autoritats sanitàries, davant la situació actual de l'epidèmia del SARS-CoV-2 i la seva evolució, i amb l'objectiu de reforçar-ne la contenció, i evitar el seu contagi, procedeix fer publiques per part de l’Ajuntament de Reus les següents disposicions: 1. Recordar i fer...
[+]
Dijous, 2/04/2020
Atès que aquesta Alcaldia va dictar dos bans, els dies 12 i 13 de març de 2020, a l’empara de l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per tal de fer front a la situació epidemiològica derivada del coronavirus Covid-19 (SARS-CoV-2) i d’acord amb...
[+]
Divendres, 13/03/2020
Tenint en compte les resolucions adoptades pel Departament d’Interior i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, davant la situació actual de l'epidèmia del SARS-CoV-2 i la seva evolució, i amb l'objectiu de reforçar-ne la contenció, procedeix fer públiques, per part de l’Ajuntament de Reus, les següents disposicions noves i que s’...
[+]
Dimecres, 11/03/2020
Tenint en compte les resolucions adoptades pel Departament d’Interior i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, davant la situació actual de l'epidèmia del SARS-CoV-2 i la seva evolució, i amb l'objectiu de reforçar-ne la contenció, procedeix fer publiques per part de l’Ajuntament de Reus les següents disposicions: 1. Recordar i...
[+]
Divendres, 21/06/2019
En data 3 de juny del 2019, els Serveis Tècnics Municipals emeten informe tècnic pel qual es determina l'existència de solars urbans, periurbans i parcel·les en qualsevol tipus de sòl, que es troben abandonades o no edificades. En breu començarà el període estival amb altes temperatures que propicien al perill d’incendi per vegetació seca, i la...
[+]

Pàgines

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.