Competències en cultura i política lingüística

La regidoria de Cultura i Política Lingüística exerceix, per delegació de l'Alcaldia, les atribucions següents

  1. L'estudi, definició i proposta d'estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de cultura, patrimoni cultural (material, immaterial, documental i arqueològic), museus, festes, arts escèniques, biblioteques, festivals i  política lingüística.

  2. L'atenció, diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.

  3. La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local.

  4. L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides a cultura, patrimoni cultural (material, immaterial, documental i arqueològic), museus, festes, arts escèniques, biblioteques, festivals i  política lingüística.

  5. La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici de les seves funcions.

  6. La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf a).

Centre de Normalització Lingüística de l'Àrea de Reus Miquel Ventura
Carrer de l'Àliga de Reus, 1 Mas Vilanova
Tel. 977 128 861

Tipus de finançament: centre públic

Més informació: fitxa del centre

Centre de Normalització Lingüística de l'Àrea de Reus Miquel Ventura

Cultura
Tel. 977010228

c/ Sant Joan, 27

43201 Reus

Cultura

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.