Competències en desenvolupament urbà i via pública

La Regidoria de Desenvolupament Urbà i Via Pública exerceix, per delegació de l'Alcaldia, les atribucions següents
  1. Sota la supervisió d’aquesta alcaldia, l’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de manteniment, ocupació de la via pública, brigades municipals, parcs i jardins, actuacions de la via pública, i especialment les que comportin afectacions a la circulació viària, servei públic de neteja de l'espai públic, de recollida i transport dels residus municipals i dels residus procedents del servei de neteja als centres de tractament pertinents, gestió integral de deixalleries i de la planta de voluminosos, i promoció de la recollida de residus.
  2. Amb la coordinació d’aquesta alcaldia, l’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.
  3. L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives en matèria de manteniment, ocupació de la via pública, brigades municipals, parcs i jardins, actuacions de la via pública que comportin afectacions a la circulació viària, servei públic de neteja de l'espai públic, de recollida i transport dels residus municipals i dels residus procedents del servei de neteja als centres de tractament pertinents, gestió integral de deixalleries i de la planta de voluminosos, i promoció de la recollida de residus.
  4. La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici de les seves funcions.
  5. La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf a).
Servei de Via Pública
Av/ Marià Fortuny, 27
Tel. 977010022

avinguda Marià Fortuny, 27

Reus 43204

foto localització

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.