Competències en relacions cíviques

La Regidoria de Relacions Cíviques delegada, adjunta a l’Alcaldia, exerceix, per delegació de l’Alcaldia, les següents atribucions:

  1. Sota la supervisió de l'alcaldia, l’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de relacions cíviques i relació amb les entitats associatives veïnals.

  2. Amb la coordinació d'aquesta alcaldia, l’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.

  3. L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a les relacions cíviques i a la relació amb les entitats associatives  veïnals.

  4. La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici de les seves funcions.

  5. La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf a).

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.