Competències en urbanisme i mobilitat

La Regidoria d'Urbanisme i Mobilitat exerceix, per delegació de l'Alcaldia, les competències següents:

  1. Sota la supervisió de la regidoria delegada a la qual està adscrita, l’estudi, definició i proposta d’estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de planejament i gestió urbanística, disciplina urbanística, desenvolupament urbà, arquitectura, patrimoni del sòl, infraestructures ferroviàries, viàries, aeroportuàries, enginyeria, servei urbà de taxi, transport públic i aparcaments.
  2. Amb la coordinació de la regidoria delegada a la qual està adscrita, l’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries.
  3. L’impuls, supervisió i canalització d’iniciatives referides a planejament i gestió urbanística, disciplina urbanística, desenvolupament urbà, arquitectura, patrimoni del sòl, infraestructures ferroviàries, viàries, aeroportuàries i enginyeria, servei urbà de taxi, transport públic i aparcaments.
  4. La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici de les seves funcions.
  5. La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf a).
Urbanisme
C/ Sardà i Cailà, s/n
Tel. 977010075
Urbanisme

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.