Presentació

Joaquim Enrech

La seguretat és un factor fonamental per a l’afermament del nostre sistema de convivència i, per tant, del nostre projecte de ciutat, un projecte que té les persones com a centre d’atenció i que ha d’atendre els múltiples fronts d’actuació que aquest fet comporta.

Les necessitats de mobilitat, els hàbits socials i la consolidació de realitats com les que han fet possibles les tecnologies digitals fan que la nostra sigui avui una societat complexa i canviant, amb noves exigències pel que fa a seguretat. Això obliga les administracions a fer esforços molt importants en matèria de formació, a reforçar la col·laboració entre els diferents cossos de seguretat i a implementar tots els recursos disponibles per donar resposta a les demandes ciutadanes, incloent-hi la definició d’espais de col·laboració amb els mateixos ciutadans.

Des de la Guàrdia Urbana es canalitzen bona part dels esforços de l’administració municipal perquè així sigui, als quals cal sumar els esforços de tots i cadascun dels agents que en formen part en el compliment del seu deure. És aquest compromís compartit el que avui garanteix un servei públic de qualitat, implicat en el benestar col·lectiu i el civisme, que volem que la ciutadania senti cada cop més proper.

 

Joaquim Enrech Garola

Àrea de Seguretat Ciutadana
[email protected]

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.