Presentació

Joaquim Enrech Garola

En els darrers anys, gràcies a les tecnologies de la informació i del coneixement, l’administració ha fet un esforç important per millorar els serveis que posa a l’abast de la ciutadania i fer-los més accessibles i propers. Des de la Regidoria d’Hisenda i Recursos Generals, el nostre objectiu és avançar en aquest camí i acostar encara més l’Ajuntament a les persones, simplificant els processos i facilitant les gestions, des del compliment de les obligacions fiscals fins a la sol·licitud de documents com ara certificats d’empadronament. Alhora, les persones que ho desitgin s’han de poder adreçar a l’Ajuntament de manera presencial en tots aquells espais destinats a aquesta fi i rebre l’atenció individualitzada que els correspon.

Un altre gran objectiu de la regidoria és la gestió de la hisenda pública des dels màxims criteris d’eficàcia i d’eficiència perquè els recursos municipals es puguin destinar a totes aquelles actuacions necessàries, com ho és també, en paral·lel a aquest objectiu, avançar en termes de transparència, donant compte puntual i detallat a la ciutadania del detall d’aquesta gestió.

Tot plegat ha de permetre que l’Ajuntament sigui percebut cada dia més com una administració moderna, propera i transparent al servei de les persones.

Joaquim Enrech Garola
Regidor d'Hisenda i Recursos Generals
[email protected]

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.