El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya ha restaurat dos Llibres del Comú de Reus

Cerca al Blog de l'Arxiu

E.g., 03/10/2021
E.g., 03/10/2021
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

CRBMC. Llibres del Comú
CRBMC. Llibres del Comú
CRBMC. Llibres del Comú
CRBMC. Llibres del Comú
Divendres 22 Febrer, 2019

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, depenent de la Generalitat, ha portat a terme la restauració de dos exemplars dels Llibres del Comú, datats al segle XIV i pertanyents als fons de l’Arxiu Municipal de Reus.

Els dos volums restaurats són el Llibre del Comú fet per Guillem Spuny, datat el 1359, i el Llibre del Comú fet per Arnau Duran, de l’any 1391. Es tracta de llibres manuscrits elaborats amb enquadernació amb bloc de paper artesanal i coberta de pergamí. S’utilitzaren com a llibres de registre de la comptabilitat municipal. El seu estat de conservació aconsellava una imminent restauració.

Aquests dos documents seran digitalitzats amb la finalitat de garantir-ne la preservació i de facilitar-ne l’accés a la ciutadania

PROCÉS DE RESTAURACIÓ

Els llibres, amb cobertes de pergamí i bifolis de paper artesanal verjurat, presentaven brutícia generalitzada i taques acumulades al llarg dels anys. També s’observaven alteracions físico-mecàniques en forma d’estrips i pèrdues que feien perillar l’estabilitat física de les obres.

Es destaca la pèrdua de la funció de protecció de les cobertes a causa de la separació dels quadernets en un dels casos i de la falta de coberta posterior en l’altre.

Per tal de facilitar la manipulació del bé respectant la seva integritat històrica, estètica i física es proposen una sèrie d’intervencions de conservació-restauració sempre seguint els criteris de mínima intervenció, màxima llegibilitat i reversibilitat dels materials emprats.

En primer lloc, s’ha realitzat una neteja exhaustiva mitjançant una aspiració amb aspirador específic per a material d’arxiu amb potència regulable i amb filtre HEPA, seguida de neteja puntual amb gomes de diferent duresa. A continuació s’ha dut a terme la neteja en humit dels bifolis de paper i el seu reaprest. Paral·lelament s’ha dut a terme l’estabilització higroscòpica i dimensional de les cobertes de pergamí en càmera d’humectació per tal d’hidratar el suport proteic i poder minimitzar les deformacions sofertes. Finalment s’ha procedit a consolidar i reintegrar tant els bifolis de paper com les cobertes de pergamí amb paper japonès de gramatge afí als suports originals. 

Seguint les premisses de conservació preventiva, imprescindible per a l’estabilitat de les obres intervingudes, els llibres es presenten en caixa de cartró de conservació, material específic per a l’emmagatzematge de document d’arxiu.

CRBMC. Llibres del Comú
CRBMC. Llibres del Comú
CRBMC. Llibres del Comú
CRBMC. Llibres del Comú

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.