Transferència de documents històrics municipals del fons del Museu a l’Arxiu

Cerca al Blog de l'Arxiu

E.g., 01/12/2020
E.g., 01/12/2020
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Col·locació del 1r Llibre del Consell a l'armari compacte
Dimecres 07 Juny, 2017

Aquest dimecres s'ha fet a l'Arxiu de Reus l'acte de retorn de documentació municipal històrica diversa que fins ara estava al Museu i que des d'ara es preservarà a l’Arxiu. Es tracta de documentació - que per la seva naturalesa- havia de ser a l’Arxiu i en canvi, per qüestions històriques diverses no hi van ingressar mai. El regidor d'Hisenda i Recursos Generals Joaquim Enrech i la regidora de Cultura Montserrat Caelles han presidit l'acte formal de traspàs de la documentació a l'Arxiu.

El doctor Salvador Vilaseca (Reus, 1896 - 1975), director alhora del Museu i de l’Arxiu Municipals (instal·lats als anys trenta, quaranta i cinquanta del segle XX en un mateix edifici), al seu dia va incorporar aquests documents manuscrits com a peces integrants del discurs museogràfic referent a la història de la ciutat, i els va exposar conjuntament amb altres materials històrics, artístics, etnogràfics i arqueològics. Fins ara es conservaven als espais de reserva documental de l’Institut Municipal de Museus de Reus.

Tal i com han recordat els regidors Enrech i Caelles, amb la voluntat de retornar la documentació al lloc al qual pertany i veient de la mateixa manera que hi ha algunes peces al mateix Arxiu que haurien de retornar-se al Museu, s’ha arribat a l’acord d’iniciar el procés de transferència de documentació històrica de la ciutat del Museu cap a l’Arxiu i, així mateix, de peces i documents específics que havien de ser retornats al Museu.

Per part de les dues regidories, la regidoria de Cultura i la d’Hisenda i Serveis Generals (a les quals estan adscrites respectivament Museu i Arxiu) s’ha considerat que aquest 2017 és un moment idoni: una de les línies de treball de Reus Capital de la Cultura Catalana 2017 és promoure, entre d’altres coses, la preservació del patrimoni de la ciutat, tan documental com artístic i per tant, s’ha vist l’ocasió de materialitzar aquest acord i començar el procés de retorn d’uns documents simbòlics i de gran importància històrica per a la ciutat.

Del Museu a l’Arxiu
D’entre els principals documents que retornen a l’Arxiu, cal destacar: Llibre de Concells 1444-1446, Llibre del Comú de Reus, Llibre de la Cadena, Llibre Verd, Llibre dels Mestres de Cases de Reus; Llibre “Major” de comptes, de Vicente Batlle; Llibre de comptes de Francisco Pons, fideuer de Valls; Llibre de comptes d’Anton Vidal, botiguer de Reus; Llibre de comptes de Salvador March, comerciant d’aiguardent; Llibre de comptes (regles d’aritmètica); Llibre de correspondència comercial (en francès); Llibre de comptes municipals escrit per Arnau Duran; Llibre de comptes municipal escrit per Guillem Spuny; Llibre Verd; Llibre de promenies 1671-1764; Llibre de registre de censals de l’església parroquial de Reus; Llibre del juí de prohoms; Llibre de protocols notarials de Reus i el Llibre de confrares del Roser.

De l’Arxiu al Museu
D’entre les peces que retornaran al Museu cal destacar el possible autoretrat atribuït a Goya i que fins ara es trobava a l’Arxiu. A més, també es retornaran les fitxes i altres documents de registre redactats als anys trenta pel primer conservador del Museu de Reus, Pere Rius i Gatell.

Del 7 al 16 de juny es podran veure alguns d’aquests llibres exposats a l’Arxiu Municipal - Arxiu Comarcal del Baix Camp (carrer de Sant Antoni M. Claret, 3).

Aquest traspàs de documents es duu a terme dins la setmana en que es commemora el Dia Internacional del Arxius, en la qual des de l’Arxiu Municipal de Reus i Arxiu Comarcal del Baix Camp s’han organitzat diversos actes, conferències i visites guiades per tal de donar a conèixer quina és la funció de l’Arxiu i què s’hi custodia i preserva.

Col·locació del 1r Llibre del Consell a l'armari compacte

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.