Consell Municipal de Polítiques de Gènere

El Consell Municipal de Polítiques de Gèneres és un òrgan de participació sectorial de l'Ajuntament de Reus que té com a finalitat integrar la participació de la ciutadania i les seves associacions en els assumptes municipals relacionats amb la igualtat d'oportunitats de gèneres.

El Ple de la Corporació nomena les persones que integren el consell. És integrada per diferents entitats:

  • Regidora municipal designada per l'alcaldessa, que actua per delegació d'aquesta com a presidenta del Consell.
  • Una persona representant de cada grup polític municipal.
  • Una persona representant de cadascuna de les entitats legalment constituïdes i inscrites al registre municipal d’entitats ciutadanes que desenvolupen activitats vinculades a la igualtat d’oportunitats.
  • Una persona representant de cadascun dels sindicats majoritaris.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.