Oficina d’Atenció a la Víctima (OAV)

L'Oficina d'Atenció a la Víctima (OAV) és un servei que atén a totes les persones, sigui quin sigui el gènere i l'edat, que estiguin patint o hagin patit qualsevol forma de violència (vicària, física, obstètrica, digital, sexual, econòmica, psicològica, de segon ordre, etc.) en qualsevol àmbit (la parella, familiar, laboral social o comunitari, digital, institucional, de la vida política i l'esfera pública, educatiu, etc.). També es pot dirigir a aquesta oficina qualsevol persona coneixedora d'una situació de violència.

L'OAV està ubicada a les dependències de la Guàrdia Urbana i està oberta de 8 a 15 h de dilluns a divendres. Forma part de la xarxa d'atenció social primària de la ciutat, s'inclou dins la Xarxa d'Atenció a la Violència de Gènere de Reus i segueix el protocol d'actuació en temes de violència familiar.

Guàrdia Urbana 24hEl servei ofereix:

  • Atenció a la víctima
  • Informació, orientació i suport social
  • Assessorament legal
  • Recollida de la denúncia, si cal
  • Acompanyament en cas de necessitat
  • Suport psicològic, si cal
  • Prevenció, formació i sensibilització
  • Control d'ordres judicials i protecció
  • Derivació a serveis d'acollida d'urgència a dones víctimes de violència masclista

Tolerància Zero a la violència de gènere

Oficina d’Atenció a la Víctima (OAV)
Avinguda Marià Fortuny, 27
Tel. 977 010 092 (extensió 2318)
Oficina d’Atenció a la Víctima (OAV)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.