L’Ajuntament de Reus rep un ajut de 717.000 euros dels fons Next Generation per a la millora de la recollida selectiva de residus

Cerca al Blog de Next Generation

E.g., 28/01/2023
E.g., 28/01/2023
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Roda de premsa millora de residus
Roda de premsa millora de residus
Dilluns 25 Abril, 2022

L’Ajuntament de Reus rebrà un ajut de 716.726,63 euros per al projecte de millora de la gestió de residus municipal. Es tracta d’un ajut amb fons Next Generation emmarcat en la convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya.  

El projecte té com a la finalitat fomentar la recollida selectiva des d’una perspectiva d’economia circular i avançar en una gestió més sostenible i l’estalvi de recursos naturals. L’import atorgat, que figura en la proposta de resolució provisional, ha estat de 716.726,63 euros tot i que la inversió mínima prevista serà de 796.362 euros.

La implantació del projecte té com a finalitat avançar en la recollida de residus domiciliària a partir de la millora, ampliació i modernització de la infraestructura i l'equipament necessari. Així, preveu la incorporació de nous contenidors tancats amb un sistema de lectura personalitzada, que permetrà també adaptar les taxes d'acord amb les aportacions fetes. També planteja campanyes de sensibilització i informació ciutadana, i la posada en funcionament d'una aplicació digital perquè les persones i els comerços tinguin accés directe a dades sobre la seva participació en la gestió comunitària dels residus.

Les accions previstes inclouen:

  • Tancament dels contenidors de les fraccions de resta i orgànica

S’implantarà als contenidors de les fraccions resta i orgànica un sistema de tancament amb identificació de la persona usuària. En el cas de la fracció orgànica no hi haurà limitació en el nombre de dies d’obertura, però per a la resta hi haurà un màxim de 3 dies a la setmana.

S’adquirirà en paral·lel el software per poder fer el control i seguiment de les obertures dels contenidors, que permetrà disposar de les dades per analitzar el funcionament del servei i com calcular la bonificació associada a les aportacions al contenidor de residus orgànics (FORM).

S’adquiriran unes targetes identificatives que permetran obrir els contenidors de FORM i de resta, que es distribuiran als domicilis i a les activitats comercials sense servei de recollida porta a porta.

  • Un  estudi d’implantació de la taxa justa

Aquest estudi permetrà definir els imports de la part general de la taxa domiciliària i de la taxa comercial dels comerços que no tenen servei de recollida porta a porta i dels imports per aportació de residus orgànics per calcular la part variable. En el cas dels grans generadors comercials, que ja tenen taxa justa, l’estudi permetrà plantejar millores en relació a la diferenciació de les activitats o revisió dels imports actuals.

  • Implementació d’una aplicació que la ciutadania i els comerços podran descarregar en qualsevol dispositiu intel·ligent. Aquesta aplicació vol millorar la comunicació amb l’Ajuntament i incrementar la transparència i el coneixement sobre la pròpia generació de residus per tal d’incentivar la corresponsabilitat.

Algunes de les funcionalitats previstes per aquesta aplicació són:

• Consultar les aportacions realitzades per cada persona usuària i la seva participació en el reciclatge mitjançant el control d’obertures de contenidors amb la targeta.

• Consultar la bonificació corresponent a les obertures fetes o les que falten per assolir-la

• Informar sobre possibles incidències i fer-ne el seguiment

• Accedir a informació general: model de recollida per a cada fracció, calendari de recollides, etc.

• L’Ajuntament podrà enviar comunicacions directes a les persones usuàries (guies de reciclatge, funcionament del servei, canvis possibles, etc.)

• Els comerços podran consultar el volum dels bujols assignats i els lliuraments realitzats

• Els comerços podran sol·licitar recollides extra

• L’Ajuntament: podrà informar el comerç en relació a la quota de la taxa de residus que li pertoca d’acord amb la tipologia d’activitat i el volum del contenidor.

El termini d’execució del projecte finalitza al mes de març de 2024. 

El projecte compta amb finançament de la Unió Europea, amb fons Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’estat espanyol, i d’acord amb la convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya, dependent del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals.

Logotips Next Generation residus

Roda de premsa millora de residus
Roda de premsa millora de residus

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.