A licitació tres nous trams de carril bici: al carrer d'Astorga i dos a l’avinguda de Bellissens

Cerca al Blog de Next Generation

E.g., 22/10/2022
E.g., 22/10/2022
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Carril bici
Dimarts 05 Juliol, 2022

L’Ajuntament de Reus ha publicat aquest dilluns, 4 de juliol al perfil del contractant la licitació dels contractes d’obres de tres nous trams de la xarxa de carrils bici: el carril per a bicicletes al carrer Astorga, entre l’avinguda de Sant Bernat Calbó i el barri de Montserrat; la construcció d’un carril bicicleta a l’avinguda de Bellissens, entre l’Hospital Sant Joan i l’Escola d’Horticultura; i el tram de carril bicicleta a l’avinguda Bellissens, entre l’Escola d’Horticultura i la carretera T-11.

Carrer d’Astorga
El projecte preveu la construcció de nous carrils bici segregats en calçada al carrer Astorga, entre l’avinguda de Sant Bernat Calbó i el carrer Flix; i al carrer Flix, entre el carrer d’Astorga i l’avinguda de Salou. Els nous carrils bici projectats corresponen a la solució de carril bici segregat en calçada. Al tram corresponent al carrer Astorga, s’insereix un carril per sentit a banda i banda de l’actual plataforma del vial. Pel que fa al tram corresponent al carrer de Flix, també s’insereix un carril per sentit a cada banda de l’actual plataforma del vial, però en aquest cas s’elimina el zebrejat separador actual, i a la banda nord es manté l’aparcament en línia actual i a la banda sud es manté l’aparcament en bateria.

El projecte fixa un pressupost de licitació de 551.153,83 euros i un termini d’execució de les obres de quatre mesos.

Avinguda de Bellissens Hospital-Horticultura
El projecte preveu nous carrils bicicleta segregats en calçada en quatre trams de l’avinguda de Bellissens segons la seva configuració:

  • Projecte de continuïtat dels dos carrils bicis ja existents a banda i banda de l’avinguda Bellissens mitjançant la inserció d’un nou pas de bicicletes transversal a la calçada paral.lel al pas de vianants semaforitzat existent abans de la rotonda amb l’avinguda Universitat.
  • Tram amb carrils bicis existents de l’Avinguda de Bellissens entre la rotonda anterior i l’Hospital Sant Joan. En aquest tram es mantenen els carrils bici bidireccionals existents a banda i banda de l’avinguda Bellissens.
  • S’insereix un carril per sentit a banda i banda de l’actual plataforma que forma l’avinguda de Bellissens i el carril de servei lateral al carrer de l’Uruguai.
  • Avinguda de Bellissens entre la rotonda amb el carrer de l’Argentina i l’Escola d’Horticultura: S’insereix un carril per sentit a banda i banda de l’actual plataforma de l’avinguda de Bellissens.

El projecte fixa un termini d’execució de les obres de 3 mesos i un pressupost de 197.464,92 euros

Avinguda de Bellissens Horticultura-T-11
El projecte inclou la implementació dels nous carrils bicicleta segregats en calçada al tram que resta de l’avinguda Bellissens fins a la rotonda de la carretera T-11. Els nous carrils bici projectats corresponen a la solució de carril bici segregat en calçada.

S’insereix un carril unidireccional per sentit a banda i banda de l’actual plataforma de l’avinguda de Bellissens. A la major part del tram la l’actual plataforma és suficientment ampla per inserir la nova secció projectada i no es necessita ampliació de plataforma. Únicament al final del projecte, arribant a la rotonda amb la T-11, la inserció de la nova secció projectada obliga a una petita ampliació del carril de sortida existent.

El projecte fixa un termini d’execució de les obres d’1 mes i un pressupost de 128.751,11 euros

Next Generation
El Pla Next Generation EU (NHEU) o Pla de recuperació de la Unió Europea és un instrument excepcional de recuperació temporal dotat amb 750.000 milions d’euros que es proposa ajudar els estats membres a superar la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia Covid-19 i transformar les seves economies en clau de futur.

Es nodreix de fons bàsicament a través de dos grans instruments: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i el REACT-EU. Aquests instruments s’afegeixen als recursos ja previstos al pressupost de la Unió Europea, com els fons de cohesió.

El MRR posa a disposició dels 27 països de la Unió Europea 672.500 milions d’euros, que es distribueixen d’acord amb el pla nacional que cada estat ha presentat, i que ha estat aprovat pel Consell de la UE. En el cas de l’estat espanyol, el 13 de juliol de 2021 el Consell de la UE va aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, que compta amb un pressupost de 69.528.050 milions d’euros.

 
Carril bici

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.