Reus accelera els projectes de mobilitat sostenible amb els ajuts Next Generation i una inversió de 7,3 milions d’euros

Cerca al Blog de Next Generation

E.g., 28/01/2023
E.g., 28/01/2023
Envia per emailEnvia     ImprimirImprimeix     Comparteix : Twitter

Roda de premsa Next Generation Mobilitat sostenible
Roda de premsa Next Generation Mobilitat sostenible
Roda de premsa Next Generation Mobilitat sostenible
Dijous 24 Febrer, 2022

L'Ajuntament de Reus iniciarà de manera immediata actuacions d'impuls de la mobilitat sostenible per un import de 7,3 milions d'euros. L'aprovació de 4,7 milions d'euros dels fons europeus Next Generation accelerarà el desplegament de les polítiques municipals per a la implantació de zones de baixes emissions, l'execució de plans de pacificació del trànsit, l'impuls de la xarxa de carrils bici, la conversió de vials en zones de vianants, i la implantació del projecte de bicicleta compartida. El projectes cofinançats amb els ajuts europeus comptaran una aportació municipal de 2,6 milions d'euros.

La convocatòria dels ajuts europeus preveu com a requisit que les actuacions subvencionades han d'estar enllestides abans del 31 de desembre de 2024.

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer; la vicealcaldessa, Noemí Llauradó; i la regidora d'Urbanisme i Mobilitat, Marina Berasategui, han comparegut aquest dijous, 24 de febrer en roda de premsa per valorar els ajuts i explicar els projectes que s'impulsaran.

"Treballem amb ambició i amb un projecte ferm i sòlid d’aquest govern. Estem satisfets i orgullosos de la feina ben feta. Avancem en el desplegament dels projectes de mobilitat sostenible. Avancem en el compliment dels compromisos estratègics de mandat. I avancem en el compromís d'inversió per a l'impuls de l'activitat econòmica", ha afirmat l'alcalde.

"Les ajudes suposaran un gran pas en la promoció d'un Reus més sostenible. Però aquesta política és fruit de la planificació estratègica recollida al Pla d'Acció Municipal a l'inici del mandat. Si avui podem celebrar les ajudes és per haver fet la feina amb rigor, consens, treball transversal i planificació estratègica", ha afegit la vicealcaldessa.

"El nostre objectiu és ambiciós: transformar la manera com ens desplacem per la ciutat i promoure una mobilitat més sostenible, més saludable, més eficient i més segura", ha afegit la regidora d'Urbanisme i Mobilitat.

Les ajudes s'han concedit d'acord a la resolució provisional de Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de concessió de les ajudes del programa d'ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Projectes per a una mobilitat més sostenible
L'Ajuntament treballa en la promoció d'una mobilitat més sostenible des de quatre àmbits: El normatiu, amb la redacció de l'Ordenança de Mobilitat Sostenible; l'estratègic, amb la revisió del Pla de Mobilitat Urbana; les infraestructura, amb la transformació viària i la pacificació del trànsit; i els vehicles, amb el projecte de bicicleta compartida.

Les ajudes del fons Next Generation aprovades suposaran un gran pas en l'impuls de les polítiques de promoció de la mobilitat sostenible. Els projectes aprovats tenen un pressupost global de 6.380.645 euros. L'import de les ajudes europees concedides és de 4.777.560 euros, mentre que el cofinançament municipal per serà d'1.603.085 euros.

L'Ajuntament preveu un estalvi per les actuacions subvencionades ja incloses i dotades de pressupost al Pla d’Inversions 2022 de 500.000 euros, que complementarà amb 500.000 euros més de recursos propis: 1 milió d’euros que es destinarà a actuacions que no han rebut finançament europeu.

Així doncs, la suma de les actuacions vinculades als Next Generation en matèria de mobilitat sostenible que portarà a terme l’Ajuntament de Reus seran per un import total de 7,3 milions.

Els projectes subvencionats són els següents:

  • Implantació de Zones de Baixes Emissions: Implantació d'un sistema complet de punts de control d'accés principals a la zona de baixes emissions que comprovarà l'etiqueta ambiental dels vehicles que hi accedeixen. Als punts que siguin de major accés també s'instal·laran panells informatius i càmeres de mesurament i monitorització del trànsit. Per a la seva gestió eficient en temps real, es connectaran mitjançant fibra òptica municipal fent-la arribar a tots els punts de control d'accés de la zona de baixes emissions. També s'engegarà un sistema de gestió centralitzada dels accessos a la zona de baixes emissions. Aquesta línia té un pressupost de 532.431 euros.
  • Actuacions complementàries a les Zones de Baixes Emissions: Són actuacions complementàries necessàries per a la implantació completa de la zona de baixes emissions com són els sensors de qualitat d'aire i soroll per mesurar els paràmetres i el compliment dels objectius de reducció emissions i de contaminació, desplegament d'una xarxa de telecomunicacions per a els sensors per comunicar-se amb els sistemes centrals i un portal de mobilitat sostenible que informi de la zona de baixes emissions així com la seva evolució, objectius, i altres actuacions de mobilitat sostenible, dades obertes, quadres de comandament i observatori de resultats així com un SIG de visualització gràfica al mapa ciutat de la zona de baixes emissions i del seu impacte. Té un pressupost de 289.190 euros.
  • Execució de carrils bici. Inclou la construcció de quatre carrils bicis. Les accions tenen un pressupost global de 1.950.000 euros i són complementàries al PAM de a Diputació, ja dotat amb 558.000 euros. Els quatre projectes són: Carril bicicleta des de la plaça de les Oques a la Universitat, amb un pressupost de 560.000 euros; Carril bici de l´avinguda de Tarragona, amb un pressupost de 210.000 euros; Carrils bici de l'avinguda Bellissens i del carrer Astorga, amb un pressupost de 910.000 euros; i Carrils bici de les avingudes Falset i Salou, amb un pressupost de 230.000 euros.
  • Conversions en zones de vianants. Destaquen tres actuacions: la primera i la segona fase de la transformació en zona de vianants del raval de Santa Anna i el carrer de Salvador Espriu, amb un pressupost de 1.034.645 euros; i la remodelació del pont d'accés al barri Gaudí, que preveu millores en la vorera, unificar les dues barreres actuals en una de doble sentit, la incorporació de dos sentits de carril bicicleta segregats de la calçada , la renovació de l’enllumenat i la instal·lació de panells acústics, amb un pressupost complementari al PAM de la Diputació de 295.928 euros.
  • Pacificació de la circulació. Destaquen les obres d´urbanització de l´avinguda de Tarragona i el carrer d'Estanislau Mateu i Valls per a la implantació d'una nova rotonda d'accés a la urbanització Mas Carpa i la pacificació de la carretera de Tarragona, amb un pressupost de 791.780 euros.
  • Projecte de bicicletes compartides. Implantació del sistema públic de bicicletes compartides amb que està treballant Reus Mobilitat i Serveis. Aquesta actuació complementa l'ampliació de la xarxa de carrils bici de la ciutat i té per objectiu facilitar i promoure l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport saludable i ambientalment sostenible, complementant l'oferta de serveis de mobilitat pública compartida. L'actuació té un pressupost de 2.064.260 euros.

Els projectes inclosos en la convocatòria que no han estat aprovats però que l’Ajuntament executarà amb recursos propis i amb l’estalvi generat gràcies als projectes que sí que han rebut finançament i que estan inclosos al Pla d’Inversions 2022 són:

  • Carrils per a bicicletes de les avingudes de Sant Bernat Calbó i de Riudoms, amb un pressupost de 570.000 euros.
  • Carril per a bicicletes a l´avinguda Països Catalans i del carrer Recasens i Mercader, amb un pressupost de 420.000 euros.

Bona qualitat dels projectes
La resolució provisional de la Secretaria General de Transports i Mobilitat dels ajuts als municipis per la implantació zones de baixes emissions en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat amb fons Next Generation de la Unió Europea feta pública ahir dimecres, 23 de febrer, posa de manifest la qualitat dels projectes presentats per l'Ajuntament de Reus. Els projectes presentats han rebut molt bona puntuació, per davant de moltes altres ciutats referents en mobilitat com Vigo, Bilbao o Vitoria i de ciutats com Madrid, València, Saragossa, Palma o Santander. Reus ha estat la dotzena ciutat millor puntuada, amb una nota de 85,57 sobre 100, de les 178 sol·licituds subvencionades i de les 275 presentades.

Next Generation
El Pla Next Generation EU (NHEU) o Pla de recuperació de la Unió Europea és un instrument excepcional de recuperació temporal dotat amb 750.000 milions d’euros que es proposa ajudar els estats membres a superar la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia Covid-19 i transformar les seves economies en clau de futur.

Es nodreix de fons bàsicament a través de dos grans instruments: el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i el REACT-EU. Aquests instruments s’afegeixen als recursos ja previstos al pressupost de la Unió Europea, com els fons de cohesió.

El MRR posa a disposició dels 27 països de la Unió Europea 672.500 milions d’euros, que es distribueixen d’acord amb el pla nacional que cada estat ha presentat, i que ha estat aprovat pel Consell de la UE. En el cas de l’estat espanyol, el 13 de juliol de 2021 el Consell de la UE va aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol, que compta amb un pressupost de 69.528.050 milions d’euros.

 Logo Next Generation ZBE
Roda de premsa Next Generation Mobilitat sostenible
Roda de premsa Next Generation Mobilitat sostenible
Roda de premsa Next Generation Mobilitat sostenible

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.