Inscripció de voluntariat COVID-19

En situacions difícils és quan més ens n'adonem de la riquesa de la nostra societat a través de la sol·lidaritat.
Estem organitzant el voluntariat per adaptar-nos a les necessitats i a les mesures de seguretat sanitària.

Abans de continuar amb el formulari, llegeix el Protocol on es descriuen les condicions en que es desenvoluparà aquest voluntariat
Us contactarem.

En cas d'haver-se donat d'alta i no poder participar, envieu un correu per donar-se de baixa a ssocials@reus.cat.

Gràcies!

Nom de la persona que s'inscriu
Primer cognom de la persona que s'inscriu
Segon cognom de la persona que s'inscriu
Número de document d'identificació de la persona que s'inscriu
Edat de la persona que s'inscriu
Telèfon de contacte de la persona que s'inscriu
Correu electrònic de la persona que s'inscriu
Indiqueu l'adreça de residència de la persona que s'inscriu per facilitar les tasques de coordinació del voluntariat
DADES SOBRE LA VOSTRA DISPONIBILITAT
Per cada dia de la setmana cal que s'indiqui quina és la disponibilitat. En cas de tenir alguna casuística especial, la podeu indicar en l'apartat d'observacions sobre la disponibilitat.
Indiqueu quin tipus d'ajuda podeu oferir
Indiqueu la disponibilitat que teniu els dilluns
Indiqueu la disponibilitat que teniu els dimarts
Indiqueu la disponibilitat que teniu els dimecres
Indiqueu la disponibilitat que teniu els dijous
Indiqueu la disponibilitat que teniu els divendres
Indiqueu la disponibilitat que teniu els dissabtes
Indiqueu la disponibilitat que teniu els diumenges
Indiqueu aquelles observacions sobre la vostra disponibilitat que penseu que cal tenir en compte.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable Ajuntament de Reus.

Finalitat: Registre de persones que s’ofereixen solidràriament per donar suport a persones vulnerables en el marc de l’emergència sanitària actual provocada per la pandèmia del Covid-19, amb l’objectiu d’identificar-les, coordinar-les amb el servei de protecció civil municipal i altres serveis especialitzats, i garantir la seguretat de les persones en el desplegament de les possibles accions.

Legitimació del tractament: Compliment d’una missió realitzada en interès públic. Consentiment dels interessats.

Destinataris: Se cediran les dades als demanadants d’ajuda i suport. No es preveuen transferències internacionals.

Drets: Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant escrit adreçat a aquest Ajuntament.

Conservació de les dades: El termini de conservació d’aquestes dades serà durant el temps necessari per gestionar aquesta situació excepcional del covid-19.

D’acord amb la informació anterior dono el meu consentiment pel tractament de les dades personals que consten al formulari,

Reus, a la data en que constin introduïdes i enviades les dades del formulari.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.