Serveis

Des de la Regidoria de Política Lingüística s'ofereixen diversos serveis tant a treballadors de l'Ajuntament, d'organismes autònoms i societats anònimes municipals, com als ciutadans.

Servei d'assessorament lingüístic

El Servei d’Assessorament Lingüístic (SAL) és un servei de correcció de textos en català adreçat a tot el personal de l’Ajuntament de Reus, organismes autònoms i societats anònimes municipals. A més, el SAL pot recomanar als seus usuaris i usuàries altres recursos de correcció i traducció, ja sigui autodidàctics o personalitzats.

Per a aquells textos superiors a deu pàgines (opuscles, fullets o similars) cal sol·licitar els serveis del SAL amb dues setmanes d’antelació. El SAL els revisarà per ordre d’arribada i els retornarà en format paper i amb les correccions assenyalades amb un color diferent. En tot cas, el SAL no atendrà la correcció de publicacions de gran format.

Per a textos inferiors a deu pàgines, el SAL es reserva el criteri d’utilitzar el mitjà de retorn que consideri més adient (fax, correu intranet/Internet, telèfon o personalment).

Les consultes poden fer-se per telèfon, fax correu intern, correu extern o bé personalment.

El SAL porta un registre de les consultes i correccions que fa, la persona que les sol·licita, el servei al qual pertany, el tipus de consulta, el mitjà utilitzat per fer-la, el nombre de pàgines corregides i si ha calgut demanar suport extern.

Les consultes poden fer-se per telèfon, fax, correu intranet/Internet o bé personalment.

SAL
Carrer de Rosselló, 2-8, baixos (Regidoria de Política Lingüística)
43201
Telèfon 977 010 048
Fax 977 010 219
[email protected]
[email protected]

Serveis de formació

  • Oferta formativa de la URV
  • Oferta formativa de català per al personal de l’Ajuntament (Pla de Formació).  El personal que treballa a l'Ajuntament ha de tenir els coneixements necessaris de català per tal de garantir el desenvolupament correcte, des del punt de vista lingüístic, de les tasques administratives internes o adreçades a les persones administrades. Amb aquest objectiu, cada anys, des del Pla de formació es promouren accions formatives de llengua catalana per a tot el personal que no té els coneixements necessaris per exercir les seves funcions i millorar el nivell qualitatiu del llenguatge adminitratiu de català oral i escrit. A banda de l’oferta general de cursos de català de tots els nivells que s’ofereixen, es porten a terme cursos i tallers específics de llenguatge administratiu, cursos de català a l’atenció al públic, de recursos lingüístics a la xarxa i a Internet i/o el Taller d’espai lingüístic personal (TELP).

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.