Informació addicional

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Textos Legals Versió 3 02-2019

3.0 Informació addicional (general)
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable de tractament Identificació i contacte del Responsable de Tractament.

AJUNTAMENT DE REUS

Plaça del Mercadal, 1 - 43201 REUS

P4312500D

977 01 00 01

Contacte del DPD [email protected]
Finalitats del tractament Descripció del tractament Les finalitats que resten identificades en les clàusules de consentiment a peu de cada formulari.  Essent específiques per la finalitat que es detalla o procediment administratiu i per la seva integració al sistemes d’informació municipal.
Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o supressió.

Així mateix dependrà del que especifiqui en cada tractament de dades personals, i de l’establert en la normativa d’arxius i documentació.

Destinataris Destinatari de la cessió Es preveu com a destinataris de les cessions els ENS municipals, altres organismes per previsió legals  o pel previ consentiment de la persona interessada.
Finalitat de la cessió Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb els ENS municipals i  per previsió legal.
Legitimació de la cessió De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, la execució d’un contracte o interès legítim i del consentiment de l’interessat.
Moviments internacionals de dades No es produeixen.
Transferència internacional No es produeixen.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets de les persones interessades Quins drets te?

Qualsevol persona té dret a obtindre la confirmació sobre el tractament de les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com pot exercitar-los?

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d’una sol·licitud a la Oficina d’Atenció al Ciutadà a la següent adreça : Plaça del Mercadal, 1 - 43201 REUS o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l’Ajuntament.

Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar un correu electrònic a: [email protected].

Possibilitat de reclamar davant de

l' APDCAT

Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat ( https://seu.apd.cat ) o per mitjans no electrònics adreçat a: c/Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.

 

3.1 Formulari 1 - FORMULARI DE QUEIXES I SUGGERIMENTS
Textos Legals Versió 3 02-2019
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS reus.cat
Responsable AJUNTAMENT DE REUS
Finalitat Recollida de les dades seran incorporades a un fitxer per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva queixa i/o suggeriment, i els tràmits que se’n derivin.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb els ENS municipals i  per previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: reus.cat

 

3.1 Formulari 1 – FORMULARI D’INCIDÈNCIES
Textos Legals Versió 3   02-2019
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  seu.reus.cat
Responsable AJUNTAMENT DE REUS
Finalitat Recollida de dades per gestionar i donar tràmit a la incidència plantejada.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb els ENS municipals i  per previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: reus.cat

 

 

3.1 Formulari 1 – CONTACTE
Textos Legals Versió 3   02-2019

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS centrescivics.reus.cat

Responsable AJUNTAMENT DE REUS
Finalitat Recollida de les dades per atendre les seves consultes i l’enviament d’informació periòdica dels nostres serveis per mitjans electrònics sempre que ens autoritzi el seu tractament.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb els ENS municipals i  per previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: reus.cat

 

 

3.2 Formulari 2 – DADES DE REGISTRE
Textos Legals Versió 3   02-2019
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  centrescivics.reus.cat
Responsable AJUNTAMENT DE REUS
Finalitat Recollida de les dades per procedir al registre de l’usuari i enviament d’informació dels serveis i activitats dels centres cívics de Reus,  per mitjans electrònics sempre que ens autoritzi el seu tractament.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb els ENS municipals i  per previsió legal.
Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE

Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: reus.cat

 

 

3.1 Formulari 1 – CONTACTA’ NS
Textos Legals Versió 3   02-2019
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  joventutreus.cat
Responsable AJUNTAMENT DE REUS
Finalitat Recollida de les dades per atendre les seves consultes i l’enviament d’informació periòdica dels nostres serveis i activitats per mitjans electrònics sempre que ens autoritzi el seu tractament.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb els ENS municipals i  per previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: reus.cat

 

 

3.2 Formulari 2 – INSCRIPCIONS ACTIVITATS CASAL DE JOVES LA PALMA
Textos Legals Versió 3   02-2019
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  joventutreus.cat
Responsable AJUNTAMENT DE REUS
Finalitat Recollida de les dades per l’activitat seleccionada, amb la finalitat de gestionar la seva inscripció al CASAL DE JOVES DE LA PALMA,  i l’enviament d’informació periòdica dels nostres serveis per mitjans electrònics sempre que ens autoritzi el seu tractament.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb els ENS municipals i  per previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: reus.cat

 

 

3.3 Formulari 3 – FER-ME LA TARGETA
Textos Legals Versió 3   02-2019
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  joventutreus.cat
Responsable AJUNTAMENT DE REUS
Finalitat Recollida de les dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament per tal de gestionar la sol·licitud de la targeta d’usuari del CASAL JOVE DE LA PALMA, i per  i l’enviament d’informació periòdica dels nostres serveis i activitats per mitjans electrònics sempre que ens autoritzi al seu tractament
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb els ENS municipals i  per previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: reus.cat

 

 

3.1 Formulari 1 – BÚSTIA CIUTADANA
Textos Legals Versió 3   02-2019
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  biblioteques.reus.cat
Responsable AJUNTAMENT DE REUS
Finalitat Recollida de les dades per atendre les seves queixes, incidències i suggeriments,  així com la recollida de la documentació adjunta.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb els ENS municipals i  per previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: reus.cat

 

 

3.2 Formulari 2 – PETICIÓ D'ESPAI PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS
Textos Legals Versió 3   02-2019
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  biblioteques.reus.cat
Responsable AJUNTAMENT DE REUS
Finalitat Recollida de les dades per agilitzar la gestió de la seva sol·licitud  e l’espai per realitzar l’activitat i l’enviament d’informació periòdica dels nostres serveis per mitjans electrònics sempre que ens autoritzi el seu tractament.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb els ENS municipals i  per previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: reus.cat

 

 

3.1 Formulari 1 – BÚSTIA CIUTADANA
Textos Legals Versió 3   02-2019
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS transparencia.reus.cat
Responsable AJUNTAMENT DE REUS
Finalitat Recollida de les dades per atendre les seves queixes, incidències i suggeriments, així com la recollida de la documentació adjunta.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb els ENS municipals i  per previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web:  reus.cat

 

 

3.1 Formulari 1 – AFEGEIX UN NOU COMENTARI
Textos Legals Versió 3   02-2019
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS   poum.reus.cat
Responsable AJUNTAMENT DE REUS
Finalitat Recollida i validació de les dades per tal de gestionar el seu comentari sobre el PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb els ENS municipals i  per previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web reus.cat

 

3.1 Formulari 1 – DEIXA’NS LA TEVA CONSULTA
Textos Legals Versió 3   02-2019
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS    entitatsreus.cat
Responsable AJUNTAMENT DE REUS
Finalitat Recollida de les dades per atendre les seves consultes i l’enviament d’informació periòdica de les nostres activitats per mitjans electrònics sempre que ens autoritzi el seu tractament.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris

Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb els ENS municipals i  per previsió legal.

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web reus.cat

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.