Consell Municipal de la Gent Gran

El Consell Municipal de la Gent Gran va ser aprovat per ple l’any 2003. El presideix la regidora de Serveis a la Ciutadania i Gent Gran i està format per un representant de cada grup polític municipal, un representant de cadascun dels sindicats majoritaris, i els representants de les quinze entitats inscrites al registre municipal d’entitats ciutadanes que desenvolupen activitats vinculades a les persones grans.

Hi ha 5 comissions de treball:

  • Mobilitat. Via pública, barreres arquitectòniques, circulació (vehicles). Està formada per 9 membres.
  • Situacions i necessitats de la gent gran. Situació, opinió, recursos i imatge de la gent gran. L'integren 10 membres.
  • Acció Cívica. Debat sobre el civisme i accions encaminades a col·laborar amb el civisme a la ciutat. Formada per 5 membres.
  • Inclusió social de la gent gran. L'integren 5 membres.
  • Festa. Organització de la Festa de la Gent Gran per a tota la gent gran de Reus. Formada per tots els representants.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.