Consell Municipal de la Gent Gran

El Consell Municipal de la Gent Gran va ser aprovat per Ple l’any 2003. El presideix la regidoria de Relacions Ciutadanes i està format per un representant de cada grup polític municipal, un representant de cadascun dels sindicats majoritaris, i els representants de les entitats inscrites al registre municipal d’entitats ciutadanes i ciutadans que desenvolupen activitats vinculades a les persones grans, així com alguns membres individuals que són i treballen per aquest col·lectiu amb la la finalitat d’encabir el màxim d’inquietuds del col·lectiu de gent gran per a tenir la màxima representació en les propostes municipals de Reus.

Inclou tres comissions de treball:

Comissió de Cultura, Festes i Esport

L’objectiu que persegueix aquesta comissió és treballar amb els projectes dels diferents àmbits culturals, esportius i de festivitats populars de la ciutat al mateix temps que proposar-ne de nous i donar veu a les entitats que participen d’aquests continguts. També inclou la preparació de la Setmana de les Persones Grans on conviuen diferents actes festius, mostres d’activitats i tallers variats enfocats a promoure l’envelliment actiu i saludable. Actualment aquesta comissió està formada per quinze membres representants d’entitats, associacions i grups polítics.

Comissió d’Inclusió i Envelliment Saludable

El seu objectiu és donar un espai a la gent gran dins la societat aportant el seu potencial i recorregut humà. Aquesta comissió està formada per quinze membres representants d’entitats, associacions i grups polítics.

Comissió de Greuges

Amb l’objectiu de captar tots aquells espais de la ciutat que necessiten un replantejament o accessibilitat. Aquesta comissió està formada per sis membres representants d’entitats, associacions i grups polítics.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.