Pla Municipal de la Gent Gran

La regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència impulsa un nou Pla Municipal de la Gent Gran que ha de guiar l’acció municipal adreçada a les persones grans a partir d’un nou enfocament de la vellesa centrat en la diversitat de situacions que viu la població reusenca de més de 60 anys i la consideració de la ciutadania de més edat com a persones capaces de participar activament en la comunitat.

Perquè un Pla Municipal de la Gent Gran?

La necessitat d’un nou Pla Municipal de Gent Gran sorgeix davant la constatació de les transformacions socials que obliguen a replantejar i reorientar la relació amb la població més gran de 60 anys, amb la introducció de l’envelliment actiu com a nou concepte adoptat per l’Organització Mundial de la Salut. Un envelliment actiu que arrenca de la bona gestió de les fases vitals anteriors i que contempla tot tipus d’activitats que es poden seguir desenvolupant (o incorporant-se a la vida diària) d’acord amb l’interès de les persones grans, a partir d’una actitud activa.

Etapes

  • Fase de diagnosi: que inclou la recollida de dades a través d’entrevistes personals, la recerca documental i enquestes on-line.
  1. Del 19 de novembre a principis de desembre: enquestes a través dels centres cívics i d'altres espais.
  2. Obertura d’espai web a participa.reus.cat
  3. Entrevistes individuals a persones de diferents àmbits representatives pel que fa a la gent gran.
  • Extracció de resultats i redacció de línies de treball
  • Inici de la redacció del Pla Municipal de la Gent Gran
 

 

 participa.reus.cat

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.