Reus, ciutat d'acollida

Declaració institucional de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Reus en relació a la crisi siriana aprovada divendres 4 de desembre de 2015

«Davant la crisi humanitària que les darreres setmanes estan patint milers de persones que es veuen obligades a fugir de Síria a causa de la guerra, considerem que l’Ajuntament de Reus ha d’emprendre les mesures necessàries per oferir assistència a aquest col·lectiu i s’afegeixi a la xarxa de ciutats-refugi que, amb la col·laboració de municipis, entitats supramunicipals i organitzacions no governamentals, s’està creant arreu del país per donar acollida temporal a una part d’aquests refugiats.

No podem romandre impassibles davant del patiment d’aquestes persones i de la vulneració dels seus drets humans. En primer lloc, perquè la solidaritat ha de continuar sent un valor i un determinant en l'actuació de la ciutat de Reus.  En segon lloc, perquè formem part d’una societat que no és aliena al desastre humanitari que pateix actualment Síria: tots els països d’Europa hi tenen una responsabilitat en tant que membres de l’OTAN i han tingut una acció indirecta en el desencadenant i desenvolupament de la guerra. En tercer lloc, malauradament la nostra ciutat i el nostre país tenen ben presents les crisis de refugiats polítics, no únicament les més recents com la guerra dels Balcans en la qual Reus va oferir la seva solidaritat, sinó també la guerra civil de 1936-1939 en la qual van ser reusencs i catalans els qui van emprendre el camí de l’exili per tal de preservar les seves vides i els seus drets de participació política.

Per tot plegat, acordem que l’Ajuntament de Reus adopti les mesures necessàries per participar d’aquesta xarxa de ciutats-refugi, per pal·liar en la mesura en què sigui possible el patiment d’altres persones.»

Programes de suport a les persones refugiades

◦   Programa estatal de refugi:  desenvolupament i gestió d'un sistema d'acollida integral i integració de sol·licitants d'asil, refugiats, apàtrides, persones acollides al règim de protecció temporal i altres estatuts de protecció subsidiària.

◦   Programa català de refugi: constitueix una acció solidària envers el dret d’asil de les persones refugiades amb dificultats econòmiques i socials, amb el propòsit d’atendre les seves necessitats bàsiques i afavorir-ne l’autonomia social i laboral i la plena ciutadania.

Context actual sobre les persones refugiades

Actualment, segons dades de l’ACNUR (Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats) i de la CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat), més de 65,6 milions de persones s’han vist obligades fugir de casa seva a causa de persecucions, violència i vulneració dels drets humans. S’afirma que és el major èxode de persones refugiades des de la Segona Guerra Mundial.

Aquestes persones arriben de diferents parts del món, accentuant-se països de Llatinoamèrica i d’altres com Afganistan, Síria o Somàlia.

Diccionari d’Asil

  • Què és l’asil humanitari? L’asil humanitari és el nom que rep la pràctica de tenir refugiats a un país. Aquest asil el concedeixen certs països a immigrants que s’han vist obligats a abandonar el seu país d’origen per córrer perill per diferents raons: religioses, polítiques, culturals, per una guerra civil, etc.
  • Qui és refugiat? Segons la Convenció de Ginebra sobre l’Estatut dels Refugiats, és tota aquella persona que “degut a fundats temors de ser perseguida, es troba fora del país del qual té la nacionalitat i, a causa d’aquests temors, no vol la protecció del seu país”. En aquests casos, el nou refugiat demana el que s’anomena Protecció Internacional. L’ACNUR pot decidir que una persona és refugiada si compleix un seguit de requeriments, tot i que un refugiat ho pot ser malgrat un Estat no ho reconegui així.
  • Què és la Protecció Internacional? És la que rep tota aquella persona per a la qual ha quedat provada la inoperància del seu país d’origen per garantir-li els seus drets bàsics i seguretat física. Aquesta Protecció Internacional és oferta al refugiat per part d’un estat diferent al de la seva nacionalitat. Aquest Estat és ajudat per l’ACNUR, l’Agència de les Nacions Unides pels Refugiats, per tal que es puguin garantir aquests drets bàsics a la persona. Veiem doncs com el paper de les Nacions Unides és molt important a l’hora de garantir la seguretat i els drets de les persones refugiades.
  • Un refugiat pot ser retornat al seu país d’origen? No. L’ACNUR vetlla per a que l’Estat receptor del refugiat no el retorni al seu Estat d’origen ni a qualsevol altre on s’entengui que aquesta persona pot córrer perill.

Com s’està treballant a Reus?

◦   Campanyes de sensibilització i ajuda:

▪   Adhesió al projecte Ciutats defensores dels drets humans: projecte amb la voluntat de millorar el coneixement, la promoció i la defensa dels drets humans entre la ciutadania dels municipis participants.

▪   Adhesió a la Xarxa de ciutats refugi: xarxa de ciutats amb voluntat d’acollir persones provinents del conflicte se Síria i garantir-ne tots els drets.

▪   Adhesió a la Campanya «casa nostra, casa vostra»: campanya  en  favor de l’acollida de persones refugiades. 

◦   Creació d'una taula de suport i acollida tècnica i amb entitats (Consell de Solidaritat i Cooperació)

◦   Afavorint processos per la integració social

Què hi puc fer jo? (persones a títol individual)

◦   Adreçar les persones al punt de voluntariat

◦   Ser persona mentora del programa català de refugi

◦   Oferir recursos

Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.