Seguretat alimentària

Els titulars dels establiments són els responsables de complir les normes i portar a terme els autocontrols per garantir la  seguretat i higiene en els aliments.

L’Ajuntament ha de vetllar perquè els operadors alimentaris en l’àmbit minorista compleixin la normativa vigent i així garanteixin la innocuïtat i salubritat dels aliments elaborats i/o comercialitzats a la ciutat [enllaç a la Carta de serveis de Seguretat Alimentària] Per això es realitza el control sanitari a establiments alimentaris minoristes, mercats municipals i de restauració col·lectiva (bars, restaurants i establiments alimentaris de caràcter temporal com fires i altres esdeveniments ocasionals).

També s’intervé en casos d'alertes, toxiinfeccions alimentàries i es respon a les denúncies que fan arribar els ciutadans, mitjançant l’OAC, tant de productes com d'establiments alimentaris amb coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Us pot interessar:


Campanyes informatives

Accions relativa a les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Presentació: 'Informem dels al·lèrgens alimentaris als consumidors' (PDF)

Tots els titulars minoristes del sector alimentari que hagueu d'elaborar el vostre Pla d'al·lèrgens, podeu consultar els següents enllaços amb informació addicional i la normativa vigent.

Guia breu d'informació alimentària

Els al·lèrgens alimentaris a la restauració col·lectiva

Reglament (UE) 1169/2011, de 25 d'octubre, sobre la informació facilitada al consumidor

Formació

Aquí trobareu propostes de formació relacionades amb la salut

Documents d'interès

Guia d'Autocontrols de Seguretat Alimentària (2015)

Plantilles per als Documents que us poden ser d’interès per adaptar al vostre establiment per portar el dia a dia del pla d’autocontrol

Legislació

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.