Pírcings i tatuatges

Accions relatives a les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Els establiments que apliquen aquestes tècniques han de seguir practiques correctes i estar autoritzats pel Ajuntament.

Els tràmits d'autorització són:

1. Autorització sanitària

L’autorització sanitària és necessària quan una persona vol obrir un establiment subjecte a una norma sectorial on es necessària i haurà de sol·licitar-la quan es demani a l’Ajuntament la llicència o comuniqui l’activitat.

En demanar l’autorització sanitària es recomana presentar de forma completa la documentació que cal adjuntar. La preparació de la documentació fa que el titular de l’establiment es plantegi totes aquelles qüestions de salut que poden generar la seva activitat i que defineixi prèviament unes bones pràctiques de treball i d’autocontrol que es traduiran en benefici seu en una millor qualitat de servei.

TRÀMIT

2. Modificació de la persona que realitza l'aplicació

Els establiments de pírcing i/o  tatuatge que ja tenen l’autorització sanitària i han fet una modificació de les circumstàncies que es van tenir en compte en el procediment inicial de l’autorització, com és el cas del canvi en el personal aplicador de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing  estan obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament.

TRÀMIT

 

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.