Pírcings i tatuatges

Els establiments no sanitaris de tatuatge, micropigmentació i pírcing han de complir amb un seguit de requisits per reduir el risc que poden tenir sobre la salut dels seus clients i usuaris. A l’Ajuntament li correspon autoritzar l’activitat, segons es compleixi la normativa sanitària.

Qualsevol establiment no sanitari que realitzi aquestes accions ja sigui exclusivament o conjuntament amb d’altres, caldrà que sol·liciti l’autorització sanitària i comuniqui a l’ajuntament si hi ha algun canvi en el responsable de l’aplicació.

De la definició de pírcing s'exclou la perforació del lòbul de l'orella mitjançant la tècnica de subjecció d'una arracada automàtica, estèril i d'un sol ús.

Et pot interessar

Tràmits

Legislació Vigent

  • Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques
  • RESOLUCIÓ SSS/1886/2002, de 7 de març, per la qual s'eximeixen determinades titulacions professionals de la realització dels cursos de formació per a aplicadors de tatuatges i/o pírcing que preveu el Decret 28/2001, de 23 de gener.
  • RESOLUCIÓ SSS/709/2004, de 3 de març, per la qual s'eximeixen els tècnics/ques superiors en estètica de la realització dels cursos de formació per a aplicadors de tatuatges i/o pírcings que preveu el Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual s'estableixen 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.