L’escut heràldic

Escut de la Ciutat de ReusLa primera representació coneguda de l'escut de Reus és de l'any 1391. Aviat s'hi incorpora un nou element: les claus de sant Pere, com a símbol de la parròquia i, per extensió, de la vila. A partir del segle XVI hi trobem representats els dos elements la rosa i les claus formant un sol escut al qual, ben entrat el segle XVII, s'hi afegeix una tiara.

El 1712 Reus va rebre el títol de ciutat i un nou escut: en camp d'or, una rosa al pit d'una àliga amb el cap cot i les ales esteses, sostingut per dos lleons i amb un coronell per timbre. Aquest és l'escut que figura a les maces i que encara avui presideix les sortides de la corporació.

Després de 1714, es va retornar a l'escut anterior, amb la rosa, les claus i la tiara, elements que, amb diverses variants, han perdurat fins avui. Al llarg de segle XIX van aparèixer diversos escuts amb el camp partit. Des de mitjan segle hi havia la rosa a la dreta i la figura d'Hèrcules a l'esquerra.

A partir de 1890 i fins el 1939 es va utilitzar la rosa heràldica fins llavors sempre s'havia representat la rosa natural, van desaparèixer per primera vegada les claus i la tiara i es va emprar com a timbre una doble corona, baronial i mural. A partir de 1939 es van recuperar aquests acompanyaments en detriment de la doble corona, que es va perdre.

L'escut actual és d'argent, amb una rosa de gules botonada d'or i barbada de sinople, les claus acoblades en sautor i per timbre la corona pontifícia.

Descarregar escut en format Freehand, comprimit en .zip

Descarregar escut en format Freehand, comprimit en .sit

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.