Memòria del mandat 2015-2019

La «Memòria de mandat. Acció de govern. Reus 2015-2019» s'edita com a exercici de transparència i per rendir comptes del Govern de Reus amb la ciutadania, i s’anuncia amb la presentació següent:

«En les pàgines que trobareu a continuació hem traçat el gruix d’una part de la transformació que ha viscut Reus en els darrers anys. És el resum de l’acció de govern d’una ciutat que en aquest període ha assumit, des de l’Ajuntament, reptes destacats, com el d’avançar en el plantejament de les smart cities o en la construcció de la convivència i del bon veïnatge a tots els barris

Aquest esbós del Reus actual respon a l’obligació de donar compte del que ha estat la tasca del govern municipal, però sobretot de fer visible, més enllà de les competències de cada àrea o regidoria, un projecte de ciutat compartit que hem anat construint al voltant de tres eixos prioritaris: els serveis a les persones, la projecció exterior de la ciutat i la dinamització econòmica.

Tres eixos centrals que expliquen la realitat d’una ciutat profundament compromesa amb la dinàmica del seu entorn, amb una clara voluntat de fer-se present en esferes d’activitat molt àmplies, i amb una aposta permanent per l’atenció a les persones. Una ciutat, en definitiva, que ha fet dels seus valors històrics arguments plenament actualitzats per assumir amb garanties d’èxit nous projectes col·lectius orientats a la generació d’oportunitats i al benestar».

Portada de la Memòria de mandat 2015-2019

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.