Bases de concursos a xarxes socials

 • L'Ajuntament de Reus i els ens i organismes depenents organitzen concursos a les xarxes socials, amb una mecànica que pot ser variada i que s'explica en cada convocatòria.
 • La data límit per presentar les imatges s'especifica a la convocatòria del concurs.
 • Podem utilitzar les dades que ens faciliten els participants per gestionar el concurs (informar del guanyador, posar-nos-hi en contacte, lliurar el premi...) i adreçar-nos als participants per qüestions relacionades amb el concurs.
 • La persones participants autoritzen que les dades facilitades puguin ser publicades en qualsevol dels canals d'informació de què disposem, inclosos els llocs webs, perfils de xarxes socials, difusió a tercers i per a material de promoció relacionat amb aquesta campanya.
 • Podem fer servir plataformes, alienes a les xarxes socials on es desenvolupa el concurs, per ajudar-nos a realitzar automàticament la tria aleatòria de guanyadors i podem gravar i mostrar la realització del sorteig per fer-ho el més transparent possible.
 • El  participant tindrà en compte la xarxa social on es fa el concurs i en respectarà les condicions. 
 

En el cas específic dels concursos d'imatge, vídeo o fotografia:

 • Tots els participants del concurs han de garantir el consentiment de les persones identificades en les imatges i facilitar la prova en dret, si escau, a l’Ajuntament de Reus. Les imatges que es presentin al concurs, no podran infringir drets d’autor ni qualsevol altre dret a tercers, i és responsabilitat del participant assegurar-se que es disposa de les autoritzacions que corresponen.
 • Per tal de validar la vostra participació, el perfil on es pengi la imatge haurà de ser públic.
 • Aquelles fotografies que incompleixin les bases establertes, o que fins i tot complint-les puguin vulnerar drets personals, resultar ofensives, inoportunes o discriminatòries seran desqualificades.
 • Les persones participants autoritzen que l’Ajuntament de Reus pugui utilizar la seva imatge i publicar-la en qualsevol dels canals de comunicació de que disposa, també, penjar-les al lloc web i perfils de les xarxes socials i fer-ne difusió a tercers. Aquestes dades seran conservades fins a la finalització i entrega del corresponent premi.
 
 • Les dades seran incorporades en un informe de Registre d’Activitats de Tractament, propietat de l’Ajuntament de Reus. Aquestes dades poden ser conservades (per documentar el concurs, històric de publicacions...). En qualsevol cas podrà accedir a + info-rgpdue i adreçar-se al responsable de tractament de l’Ajuntament de Reus, o a través de la pàgina web Reus.cat.
 • El participant que no estigui d’acord amb una de les clàusules exposades amb anterioritat, no podrà participar en aquest concurs donat que és imprescindible la acceptació de la totalitat de les clàusules detallades.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.