Oficines d’atenció especialitzada

L'Ajuntament de Reus disposa d'oficines d'atenció especialitzades per tal de donar cobertura a tots els ciutadans i ciutadanes en funció de les seves necessitats. Així mateix, es pretén apropar la ciutadania a l'administració a través de les finestres amb especialització per àmbits temàtics o per tipus de tràmits a realitzar.

Algunes de les oficines són de caire informatiu i de recepció de queixes o denúncies, com ara l'OMIC o la Sindicatura de Greuges, mentre que d'altres presten serveis a la ciutadania, com ara el Serveis tècnics d'Arquitectura i Urbanisme.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.