Consell Municipal de la Discapacitat

El Consell Municipal de la Discapacitat és un òrgan de participació sectorial de l'Ajuntament de Reus, que té com a finalitat integrar la participació dels ciutadans i ciutadanes i les seves entitats en els assumptes municipals relacionats amb la discapacitat.

El Consell Municipal de la Discapacitat el presideix la regidora cap d'Àrea de Benestar Social, per delegació de l'Alcalde, i l'integren un representant de cada grup polític municipal, un representant de cada entitat de la ciutat que desenvolupen activitats vinculades a la discapacitat.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.