Guàrdia Urbana

La Guàrdia Urbana de Reus és un cos de policia local amb més de 150 anys d’història, que s’ha consolidat com un servei de policia modern i proper al ciutadà, amb capacitat per adaptar-se als canvis socials. El cos té la missió de vetllar pels drets i llibertats dels ciutadans i aconseguir la convivència pacífica i cívica, per la qual cosa és un pilar fonamental per a la protecció de la seguretat ciutadana. 

El model policial de la Guàrdia Urbana de Reus està orientat al ciutadà, perquè hi ha una interacció efectiva entre els agents i els ciutadans que permet millorar les seves condicions de vida i la seva seguretat. El cos ha assolit una gran professionalització i eficàcia en el servei que presta per assolir els nous reptes.

Edifici de les oficines de la Guàrdia Urbana de Reus.

La policia local té competències en matèria de trànsit, seguretat, compliment de les ordenances municipals, assistència i atenció ciutadana i activitats preventives, de mediació i resolució de conflictes. Més concretament, les seves funcions són:

 • Protegir les autoritats de la corporació local, vigilar i custodiar els seus edificis i instal·lacions.
 • Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit dins el casc urbà.
 • Instruir atestats per accidents de circulació, dins el casc urbà.
 • Policia administrativa, pel que fa a ordenances, bans i altres disposicions municipals, dins de l’àmbit de la seva competència i dins la normativa vigent.
 • Participar en les funcions de policia judicial.
 • Efectuar diligències de prevenció per evitar actes delictuosos.
 • Col·laborar amb els cossos de seguretat de l’estat i amb la policia autonòmica, en la protecció de manifestacions i manteniment de l’ordre en grans concentracions de persones.
 • Cooperar en la resolució de conflictes privats.
 • Vigilar els espais públics.
 •  Prestar auxili en els casos d’accidents, catàstrofe o calamitat pública, i participar en l’execució dels plans de protecció civil.
 • Vigilar i prevenir aldarulls en llocs que ocasionin aglomeracions de públic, discoteques, bars, bars musicals, cafeteries, revetlles i festes populars en general i en llocs de manifestacions similars i els seus voltants.
 • Vigilar el compliment d’horaris i altres normes aplicables en els establiments, així com vigilar altres fets que puguin ocasionar molèsties als veïns, sorolls, fums, i altres.
 • Vetllar pel compliment de la normativa en matèria de medi ambient i protecció de l’entorn.
 • Prevenir i denunciar infraccions a la Llei 1/92 de protecció de la seguretat ciutadana.
Guàrdia Urbana
Avinguda de Marià Fortuny, 27
Tel. 092 / 977 010 092
Guàrdia Urbana

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.