Planificació municipal de les emergències

Planificació municipal de les emergències
L’Ajuntament de Reus té agrupada tota la planificació de gestió de les emergències davant els riscos a que està exposada la ciutadania en el Document Únic de Protecció Civil Municipal de Reus (DUPROCIM).

El document estableix el marc orgànic i funcional per prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns, i donar una resposta adequada a les possibles situacions d’emergència a la ciutat. Alhora, el document garanteix la integració de la planificació municipals de les emergències amb el sistema català de protecció civil.

El DUPROCIM va ser aprovat per acord de Ple de l’Ajuntament del 18 de juny de 2020 i homologat per la la Comissió Plenària de Protecció Civil de Catalunya el 30 d’octubre del mateix any.

Organització municipal de la Protecció Civil
L’estructura de l’organització de la protecció civil municipal té en l’alcalde la màxima autoritat, i s’organitza en diferents òrgans encarregats d'aplicar correctament les accions de prevenció control de riscos.

  • Comitè d’Emergències: És l’òrgan encarregat de la gestió de l’emergència i té les funcions de direcció, assessorament i d’informació sobre l’emergència.
  • Comissió Municipal de Protecció Civil: És el marc de col·laboració, coordinació i presa d'acords entre serveis municipals i administracions en matèria d'anàlisi de risc, prevenció, planificació, intervenció, informació a la població i rehabilitació.

  • Consell Assessor: Té les funcions d’assessorar l’alcalde, analitzar i valorar la situació, aportant informació i trametent les instruccions de l'alcalde als seus col·laboradors.

  • Centre Receptor d’Alarmes: Amb seu a la comissaria de la Guàrdia Urbana, és un servei operatiu les 24 hores del dia i té les funcions de coordinar i centralitzar la informació entre tots els serveis de seguretat.

  • Centre de Coordinació Operativa Municipal: Amb seu a la comissaria de la Guàrdia Urbana, dirigeix i coordina les actuacions dels diversos serveis relacionats amb la gestió de l’emergència; i manté un contacte directe i continua amb el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.