Oficina d'Atenció a la Víctima (OAV)

L’Oficina d’Atenció a la Víctima (OAV) és un servei que atèn a totes les persones que tinguin qualsevol tipus de problema de violència o maltractament, ja siguin menors, gent gran, dones o persones amb discapacitats. És el punt de referència i primera acollida urgent de les persones en situació de violència.

L’OAV està ubicada a les dependències de la Guàrdia Urbana i és oberta les 24 hores del dia durant tot l’any. Forma part de la xarxa d’atenció social primària de la ciutat, s’inclou dins la xarxa d’atenció a persones víctimes de maltractament i segueix el protocol d’actuació en temes de maltractaments i violència familiar.

Guàrdia Urbana 24hEl servei ofereix:

  • Acollida a la víctima
  • Informació, orientació i suport social
  • Assessorament legal
  • Recollida de la denúncia, si cal
  • Acompanyament en cas de necessitat
  • Suport psicològic, si cal
  • Prevenció, formació i sensibilització
  • Control d’ordres judicials i protecció

Tolerància Zero a la violència de gènere

Oficina d’Atenció a la Víctima (OAV)
Avinguda Marià Fortuny, 27
Tel. 977 010 092 (extensió 2318)
Oficina d’Atenció a la Víctima (OAV)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.