Infantil i primària

Classe de primària

L'Ajuntament de Reus comparteix responsabilitats amb la Generalitat de Catalunya en matèria educativa des de l'any 2008. La correponsabilització de la política educativa inclou planificar quins ensenyaments s'han d'impartir a la ciutat en els següents anys, quins centres s'han de crear, quines obres cal fer, quina ha de ser la distribució de matrícula o quins programes d'innovació cal implantar.

En aquest sentit, s'ha pogut adequar el nombre de places d'educació infantil i primària en els últims anys per adequar-les al creixement de la població infantil de Reus. Actualment, la ciutat disposa de 20 centres públics d'educació infantil i primària i 10 de concertats.

A més de la preinscripció escolar, l’Ajuntament de Reus té les competències delegades en matèria de preinscripció per als centres que imparteixen el primer cicle d’educació infantil i que estan sostinguts totalment o parcial amb fons públics. És per això que les sis escoles bressol municipals, la llar d’infants de la Generalitat i les escoles bressol privades subvencionades de la ciutat de Reus formen part del mateix procés de preinscripció gestionat per l’Ajuntament de Reus.

El procés de preinscripció i matriculació, tant en l'educació de 0 a 3 anys com l'infantil i primària, es basa en les noves àrees escolars de proximitat, en què el domicili familiar és el centre d’un àmbit d’influència que inclou una oferta d’un mínim de 3 centres públics i 2 de concertats.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.