Postuniversitària

Mas Miarnau, seu de la Fundació URVEl Mas Miarnau de Reus és la seu de la Fundació URV, que posa a l’abast de la ciutadania, els professionals i les empreses una extensa oferta de formació permanent per ampliar coneixements, fomentar el reciclatge i l’especialització professional.

La missió de la Fundació URV s'acompleix a través de tres pilars fonamentals:

  • El Centre de Formació Permanent, que compta amb una àmplia oferta formativa en màsters, postgraus i cursos d'extensió universitària.
  • El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi), que satisfa les necessitats tecnològiques i de 46 serveis generats pels sectors productius de l'administració a través de la gestió de la Transferència de Tecnologia i Coneixements, la gestió de la Propietat Intelectual i Industrial, la Vigilància Tecnològica, l'Emprenedoria i l'oferta d'Infraestructures de Transferència (Viver d'Empreses).
  • Àreade Gestió i Desenvolupament de Parcs Científics i Tecnològics (PCT), que conjuntament amb altres agents del territori, ha impulsat la creació d'un sistema de parcs científics i tecnològics sectorials que donen resposata especialitzada als principals sectors productius de la demarcació.

En total, 1.100 alumnes cursen algun dels 45 màsters que ofereix la Universitat Rovira i Virgili, mentre que 400 persones realitzen un dels 29 doctorats.

La majoria de màsters i doctorats que ofereix la universitat s'inclouen en una de les seves àrees d'excel·lència. Totes elles queden agrupades dins el Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEICS), distingit pel Ministeri d'Educació:

  • Química i energia
  • Nutrició i salut
  • Turisme
  • Patrimoni i cultura
  • Enologia

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.