Salut pública

La salut pública, que es defineix com l'esforç organitzat per la societat per prevenir la malaltia, protegir, promoure i restaurar la salut, i prolongar la vida de les persones, dirigeix les seves actuacions més enllà de l'increment dels serveis assistencials. Encara més, si tenim en compte que gairebé el 50 % de les raons per les quals emmalaltim o morim no depenen dels serveis sanitaris, sinó del conjunt de factors personals, socials i ambientals del lloc on vivim.

Salut Pública de l'Ajuntament de Reus treballa per:

  • augmentar i millorar les actuacions destinades a la promoció i protecció de la salut
  • crear espais que permetin adaptar-se a un model basat en els determinants de salut
  • millorar la coordinació amb tots els agents implicats
  • promoure l’empoderament de persones i comunitats pel que fa a la seva pròpia salut

Les accions que es duen a terme a salut pública es poden classificar en dos tipus: 

Si voleu obrir un establiment alimentari o un establiment de piercings. Gestioneu una piscina, o un establiment esportiu, heu de tenir en compte que la vostra activitat pot afectar la salut de les persones i cal disposar d’uns requeriments mínims. En aquest espai hi trobareu tota la informació necessària.

Hi trobareu el conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l'adopció d'estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d'informació, comunicació i educació sanitàries.
 
 
Fitxers relacionats:
Salut Pública
C/Ample, 13
Tel. 977 010 040

La seu de la regidoria de Salut es troba a l’edifici de l’Institut de Puericultura Doctor Frias, més conegut com «La gota de la llet». Aquest edifici sempre ha estat vinculat a la promoció de la salut del municipi.

Adreça: C/Ample, 13

43201 Reus

Salut Pública

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.