Codi de Bones Pràctiques

Codi ètic i de conducta dels càrrecs públics i personal eventual i directiu

El ple de l'Ajuntament de Reus de 4 de març de 2016 aprova el «Codi ètic i de conducta dels càrrecs públics i personal eventual i directius de l'Ajuntament de Reus». El Codi ètic té per objecte establir les normes ètiques i de conducta que han d’observar els membres de la corporació —l’alcalde i els regidors— i el personal de confiança i el personal directiu de l’Ajuntament de Reus.

Les normes ètiques i de conducta recollides en el codi van dirigides a fomentar la integritat ètica i l’actuació eficient dels càrrecs públics de l’Ajuntament. Les normes persegueixen, igualment, l’objectiu d’incrementar la qualitat en la prestació de serveis públics que preservi i reforci la confiança de la ciutadania en les seves pròpies institucions.

Codi ètic i de conducta dels càrrecs públics i personal eventual i directius de l'Ajuntament de Reus

Codi de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública

L'Ajuntament de Reus dóna suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona, segons acord adoptat el 10 d'octubre de 2014.

Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública

Acord Decàleg de Bones Pràctiques 10.10.2014

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.