TINENÇA RESPONSABLE

La tinença responsable comporta tenir cura dels animals


Tinença responsable

La tinença responsable comporta tenir cura dels animals, mantenir-los saludables visitant periòdicament al veterinari, alimentar-los correctament, permetre’ls fer exercici  diàriament, proporcinar-los un allotjament adequat, recollir les seves defecacions i esbandir els seu orins amb aigua a la via publica.

L’Ajuntament de Reus incideix en la responsabilitat de tenir el teu gos, gat o fura identificat amb un microxip i amb un xapa penjada al coll i de l’obligatorietat de censar-lo al municipi de residència, dins el termini de tres mesos des de data de naixement o trenta dies des de la data d’adquisició, canvi de residencia o trasllat temporal per un període superior a tres mesos. La taxa fiscal de inscripció al registre censal municipal te un cost de 9,77€.

Imatge d'un gos amb família

Tenir els gos censat i amb microxip et permetrà:

1. Recuperar el gos es cas de pèrdua o robatori.
2. Evitar els abandonaments i el seu patiment.
3. Reduir les despeses que generen els abandonaments i el volum de gossos als centres d’acolllida.
4. I la ciutat podrà adaptar-se al nombre d’animals que habiten al municipi.

D’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, les dades dels censos municipals es traspassen a la Generalitat de Catalunya, la qual gestiona el conjunt de dades d’identificació dels censos municipals d’animals de companyia mitjançant un registre únic, el Registre General d’Animals de Companyia.

Un animal amb xip i inscrit al cens municipal, si es perd a qualsevol lloc d’Europa, es podrà localitzar mitjançant l’aplicació de la Generalitat ANICOM.

En el cas que el gos sigui considerat potencialment perillós, caldrà tramitar-se la llicència per la tinença de gossos potencialment perillosos. Aquesta llicència l'emet l'Ajuntament del municipi de residència del gos, on aquest ha d'estar censat, i que s'ha de renovar cada cinc anys.

Un altre responsabilitat dels propietaris es la d’evitar la sobrepoblació i els abandonaments de gossos i gats a conseqüència de naixements no volguts, l’esterilització es la sol·lució mes efectiva.

«Tenir un animal de companyia és resposabilitat teva».

Són la teva responsabilitat

Tenir un animal de companyia és la teva responsabilitat i per això has de complir unes determinades obligacions com a propietari, per garantir el seu benestar i per assegurar una bona convivència amb el veïnat.

El xipatge, necessari

El xipatge, necessari

És obligatori xipar i censar els animals de companyia. Això us permet recuperar-lo en cas de robatori i evita abandonaments

Ús responsable

Obligació de censar

Una vegada xipat, ja pots censar l'animal.

Obligació de censar

Notificació dels canvis

Cal notificar la desaparició, mort o canvi de titular de la mascota

Races perilloses

Races perilloses

Els gossos de races perilloses s'han de censar i el propietari ha de tenir la llicència específica.

Notificació dels canvis

Pipicans i zones d'esbarjo

Les zones d'esbarjo i pipicans són zones especialment habilitades amb l'objectiu de garantir la convivència amb el veïnat.

Pipicans i zones d'esbarjo

Ús responsable

Els propietaris estan obligats a fer un ús responsable de les zones d'esbarjo.

Recollir els excrements

Recollir els excrements

A la via pública, és obligatori recollir els excrements i remullar les miccions amb aigua.

Sancions

Sancions

No complir amb les vostres obligacions pot ser motiu de sanció.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.