ANIMALS EN ADOPCIÓ

Abans d'adoptar, medita-ho. L'adopció és un acte de generositat i de responsabilitat.


Vols adoptar un animal?

L'entrada d'un animal a la vostra llar és un esdeveniment molt gratificant tant per l'animal com per a la persona que l'adopta, però al mateix temps i per tal de garantir el seu benestar, aquest nou membre que entra a la nostra família haurà de rebre el nostre afecte i les atencions que necessita.

Per tal de donar un animal en adopció cal que passi un període legalment establert per tal de garantir que no serà reclamat pel seu propietari. Passat aquest temps i un cop es faci una valoració veterinària, en la qual es tindrà en compte el seu estat de salut i la seva conducta, es determinarà si l'animal es pot donar amb adopció.

Els animals adoptats es lliuraran amb microxip, desparasitats, vacunats, esterilitzats i amb la documentació que acrediti el procés d'adopció i la cartilla sanitària amb les vacunacions.

Per donar un animal amb adopció, s'haurà de ser major de divuit anys i presentar el DNI o NIE. S'establirà un període de prova després de l'adopció, per si hi hagués algun problema d'adaptació, aparegués o es detectés alguna malaltia, amb el compromís de la devolució de l'animal adoptat, podent-se adoptar un altre. Passats aquests període de prova, el propietari haurà de registrar l'animal al seu nom al cens municipal. **L’adoptant es farà càrrec dels costos de l’adopció.**

En el cas que el gos sigui considerat potencialment perillós, caldrà que es tramiti la llicència per la tinença de gossos potencialment perillosos. Aquesta llicència l'emet l'Ajuntament del municipi de residència del gos, on aquest ha d'estar censat, i que s'ha de renovar cada cinc anys.

Pàgines

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.