Habitatge amb protecció oficial

Promoció d'habitatges de Mas Bertran

L’Administració reconeix amb la qualificació d’Habitatge amb Protecció oficial (HPO) els que s’ajusten a les característiques i condicions que estableix la llei del dret a l'habitatge (Llei 18/2007). Els HPO estan subjectes a un règim jurídic i a unes condicions de transmissió.

Existeixen diferents tipologies i modalitats d'Habitatge amb Protecció Oficial, tant en règim de compra com de lloguer. Les condicions per accedir-hi estan fixades pel Pla per al dret a l'Habitatge 2009-2012.

Per poder ser adjudicatari d’un habitatge amb protecció oficial, és un requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.