Servei d'assessorament sobre el deute hipotecari

Descripció del servei

L’Ajuntament de Reus ofereix un servei d’informació i d’assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per pagar la hipoteca o la renda mensual de lloguer si el propietari és un gran tenidor, i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal.

Aquest servei és d’àmbit local i es desenvolupa amb conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i amb coordinació amb el servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya.

A qui s’adreça el servei?

  • A les famílies titulars d'una hipoteca que recau sobre el seu únic habitatge que constitueix la seva residencia habitual i permanent, i que no poden atendre el pagament de les quotes del seu préstec hipotecari, o preveuen no poder atendre-les en el futur i estan en risc de perdre l'habitatge.
  • A les famílies a les que per l'impagament de les quotes del préstec hipotecari ja se'ls hi ha subhastat l'immoble i tenen o tindran data de llançament i no tenen altres propietats d’immobles.
  • Als avaladors de préstecs amb garantia hipotecària que, per l’impagament dels titulars de quotes del préstec, estiguin en risc de perdre el seu propi habitatge per fer front al deute hipotecari.
  • A les famílies que viuen en règim de lloguer en un habitatge en el que l'arrendador és un gran tenidor i que no poden atendre la renda mensual de lloguer, o que preveuen  que no les podran fer efectives en el futur.

Quina documentació cal presentar el dia de la cita?

Per tal de poder avaluar la situació actual del retorn del préstec hipotecari, la capacitat de pagament de la llar i de formular una proposta a l’entitat financera, és imprescindible que en el moment de la cita aporteu la documentació que s'especifica al tràmit

https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/41778

Oficina d’Habitatge
Pl. Baluard, 1
Tel. 977 010 071

Horaris: De dilluns a divendres, de 8.30 a 14:30 h.

L'atenció presencial, sempre amb CITA PRÈVIA.

Oficina d’Habitatge

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.